Senast uppdaterad: 03/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Färdtjänstavgifter


Färdtjänstavgifter i Bodens kommun

Gäller från 2017-03-06

Km
avstånd
 
Kronor 
0-10 39
11-20 63
21-30 78
31-40  105
41-50  125
51-60  147
61-70  167
71-80  183
81-90  204
91-100  225
101-110  245
111-120  263
121-130 281
131-140  302
141-150  320
151-160 338
161-170  354
171-180  374
181-190  390
191-200  408

Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20 % i rabatt på resorna. 

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats. Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till BodenTaxi.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift. Vid eventuell tvist är det BodenTaxi som ska visa att de inte har varit försenade. Regeln gäller endast resor inom kommunen.

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50 % i påslag. Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.


Genvägenopendocument