Senast uppdaterad: 01/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Renhållning


Renhållningsavgiften är antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2017.01.01.
Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

Aktuell taxa hittar du här

Detta ingår i grundavgiften

  • kostnader för administration och information
  • framtagande av avfallsplaner och renhållningsföreskrifter
  • tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer

Detta ingår i hämtningsavgiften

  • insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
  • personal- och fordonskostnader

Detta ingår i behandlingsavgiften

  • omhändertagande och behandling
  • förvaring, transport och omlastning
  • skötsel av avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer
  • deponiskatt med mera

Genvägenopendocument