Senast uppdaterad: 05/02/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Extra kostnader vid slamtömning


Extra slamtömning

Om du ringer och vill ha en extra slamtömning
måste du betala 325 kronor mer för slamtömningen.

Om du vill ha slamtömning en annan vecka än
den som som finns på tömningslistan
räknas slamtömningen som en extra slamtömning. 

Akut tömning

Om brunnen är full
och slambilen måste komma inom ett dygn
måste du betala 938 kronor mer för slamtömningen.

Tom brunn

Om slambrunnen är tom 
måste du betala 375 kronor
för att slambilen kommit i onödan.

Hinder för slambilen

Om slambrunnen inte går att tömma
för att det till exempel är något i vägen
måste du betala 375 kronor
för att slambilen kommit i onödan.

Avstånd till brunnen

Om avståndet mellan slambilen och slambrunnen
är mer än 15 meter måste du betala extra.
Du betalar 125 kronor extra om avståndet
är 15 - 25 meter mellan slambil och slambrunn.
Du betalar 250 kronor extra om avståndet
är 25 - 35 meter mellan slambil och slambrunn.

Tunga lock

Om det är svårt att öppna locket eller luckan till slambrunnen 
får du betala 188 kronor för den första halvtimmen.
Tar det upp till en timme att få upp locket kostar det 376 kronor.


Genvägen