Senast uppdaterad: 06/28/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Serveringstillstånd


Ansvaret för tillståndsgivningen ligger på kommunstyrelsen. Handläggningen sköts av kansli och informationskontorets alkoholhandläggare. Den som söker tillstånd kan söka antingen för servering till allmänheten eller till slutet sällskap, permanent eller tillfälligt. Förutom alkohollagen styrs tillståndsgivningen av riktlinjer för serveringstillstånd av alkohol, antagna av kommunfullmäktige.

Mer information om serveringstillstånd hittar du här. 


Genvägen