Senast uppdaterad: 05/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lärlingsutbildning


Lärlingsutbildning för vuxna inom femkanten

Denna utbildningsform är öppen för dig som är behörig till kommunal  vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning på gymnasialnivå. Lärandet sker i huvudsak ute på ett företag i den verkliga och praktiska arbetsmiljön. Utbildningens längd kan variera från 20 veckor och upp till ett år. Antagning till platser kan ske när som helst under året.

 

Fem snabba fakta

* Utbildningen är kostnadsfri för både deltagare och företaget

* Handledare i det utbildande företaget är ett krav

* Företaget får möjlighet till ekonomisk ersättning

* Utbildningen följer arbetslivets villkor och har inga studieuppehåll.

* Utbildningen berättigar till Studiefinansiering via CSN.

 


Behörighet och Ansökan

Behörig inom vuxenutbildningen är du som antingen har slutbetyg från gymnasieskolan eller påbörjar dina studier tidigast 1 juli det år du fyller 20. Om du inte uppfyller ålderskravet, men det finns särskilda skäl för att du ska antas till vuxenutbildningen kan du få din ansökan prövad ändå. Dessa skäl ska då anges i särskild bilaga till ansökan. för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på gymnasial nivå bör du ha kunskaper motsvarande grundskola.

För mer information kontakta Lärcentrum 0921-627 52

 


Genvägen