Senast uppdaterad: 06/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Årsredovisning


Om tingsrätten förordnat dig med uppdrag att förvalta egendom ska du inom två månader lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedatum. Du ska därefter årligen redovisa din ekonomiska förvaltning till överförmyndarnämnden. Det är viktigt att du sparar alla verifikat för utgifter, t. ex. fakturor, räkningar, kvitton för dina inköp samt kvittenser på kontanter som du tagit ut och överlämnat till huvudmannen, personal eller andra. Räkenskaper och verifikat ska hållas i god ordning för att kunna lämnas in till överförmyndarnämnden på begäran.

Alla ställföreträdare ska efter årets slut besvara frågor i den blankett för redogörelse som överförmyndarnämnden tillhandahåller. Redovisningen för föregående år ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

Blanketter du behöver finns på vår hemsida, se "Blanketter" i  menyn till vänster.

Vi skickar alltid ut ett brev inför inlämningen av årsredovisning. Där finns information om vilka underlag som ska bifogas din redovisning. 

Instruktion för hur du fyller i årsräkningen.��ppnas i nytt f��nster pdf-dokument

Har du enbart delarna sörja för person och bevaka rätt i ditt uppdrag ska du bara lämna in en redogörelse där du beskriver vad du gjort under året. Vill du ha arvode för ditt arbete ska huvudmannens inkomster under året och behållning på bank per 31 december redovisas. Detta för att klargöra om huvudmannen ska betala arvodet eller om kommunen ska stå för detta.


Genvägen