Senast uppdaterad: 01/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tillkännagivanden av justerade protokoll


Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Nämnd Protokoll Anslaget Anslaget tas ner

Kommunstyrelsen

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2017-12-12 2018-01-03

Kommunfullmäktige

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2017-12-18 2018-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2018-01-15 2018-02-05

Socialnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2017-12-15 2018-01-08

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Aktuellt protokoll��ppnas i nytt f��nster 2017-12-19 2018-01-10

Överförmyndarnämnden

2017-12-21 2018-01-22

Utbildningsnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2017-12-14 2018-01-11

Miljö- och byggnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster 2017-12-12 2018-01-05

Fastighetsnämnden

Aktuellt protokollÖppnas i nytt fönster


Genvägen