Senast uppdaterad: 09/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avfallskärl


Fastighetsägare till företag eller flerfamiljshus äger själva sina kärl.

Går kärlet sönder måste den som äger kärlet bekosta inköp av/byte till helt kärl.

Avfallskärl är en förbrukningsvara och måste bytas ut då och då.

Du kan köpa kärl via kommunen. Via e-post va_renhallning@boden.se eller telefon 0921-62000 kan du beställa kärl eller reservdelar som hjul, axlar eller lock. Kärlet och reservdelar betalas på nästa renhållningsfaktura. Montering av reservdelar faktureras per påbörjad halvtimme.

Rengöring av avfallskärl

Rengöring av avfallskärl ombesörjes av den som står för abonnemanget. Det är mycket noga att rengöringen utförs så snart avfallskärlet ser ohygieniskt ut eller luktar illa.
Ta det som en vana att se över avfallskärlet efter varje tömning och vid behov rengöra avfallskärlet. Det är din insats som utgör arbetsmiljön för renhållningspersonalen. 

Paketering av avfall

Det är av stor vikt att avfallet paketeras och att alla plastkassar knyts igen. När avfallskärlen töms i avfallsbilen uppstår mängder med damm från avfallet.
Renhållningspersonalen som ska hantera detta avfall hela dagarna måste kunna utföra sitt arbete i en dräglig miljö.


Genvägen