Senast uppdaterad: 11/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Att rösta med bud


Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Bara vissa personer får rösta med bud

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Du behöver särskilt material

Material för budröstning finns att hämta på alla ställen där man kan rösta, eller hos kommunen.

Så här går budröstning till

Du gör själv i ordning din röst genom att lägga valsedlarna i varsitt valkuvert och stänga kuvertet. Första dag en budröst får göras i ordning är 24 dagar innan valet.

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Inför vittnet och budet lägger du ner valkuverten i ytterkuvertet för budröst och klistrar därefter igen ytterkuvertet. Sedan fyller du, vittnet och budet i vissa uppgifter på ytterkuvertet. Alla uppgifter på båda sidorna av kuvertet måste fyllas i.

Vem kan vara vittne och bud?

Vem som helst kan vara vittne. Men bara vissa kan vara bud. Dessa kan vara bud:

  1. din make, sambo eller partner samt din, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
  2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter,
  3. de som särskilt har förordnats av kommunen att vara bud,
  4. av Posten AB anställda lantbrevbärare,
  5. anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Budet och vittnet skall ha fyllt 18 år. Budet och vittnet får inte vara samma person.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och röstkortet och lämnar in det på något av följande ställen:

  • I din vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.
  • I en lokal där man kan förtidsrösta. Kontakta kommunen för att få information om vilka röstningslokaler som finns och när de har öppet.

Budet ska kunna visa en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in

Lantbrevbärare

Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan använda lantbrevbäraren som bud. Lantbrevbäraren har material för budröstning med sig.


Genvägen