Senast uppdaterad: 05/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bredband


 

Bredband via fiber Bodens kommun

Bodens Kommun bygger inte bredband 2016

Följande text gick ut i ett pressmeddelande där det framgår att Bodens kommun parkerar bredbandsutbyggnaden under 2016 och jobbar vidare med att hitta finansiering så att anslutningsavgiften blir rimlig.

Jordbruksverket beviljar Bodens kommun stöd för att fortsätta bygga ut bredband i byarna. De nya villkoren gör emellertid att anslutningsavgiften blir dyrare än i tidigare etapper.

- Vi kommer att diskutera med de som anmält intresse innan vi går vidare. Det är viktigt för kommunen att invånarna upplever att kostnaden blir rimlig, säger kommunens IT-chef Per Olsson.

Bodens kommun har med statligt stöd byggt bredband på landsbygden i tre olika etapper. Nu beviljar Jordbruksverket stöd till etapperna 4 och 5, som är tänkta att omfatta Kusån/Kusön, Degerbäckens by, Buddbyn, Mockträsk, Lombäcken, Södra Harads, Ubbyn, Häggan, Valvträsk, Västbo, Västbolandet samt fortsättningar på tidigare utbyggnad i Bredåker och Bodträskfors.

Förutsättningarna för stödet har emellertid förändrats. De nya stödformerna förutsätter 30 % privat finansiering, vilket skapar en risk för kraftigt höjda anslutningsavgifter. Ändå är Bodens kommun nöjda att ha fått ett stödbeslut:

- Det är ett viktigt steg för att komma vidare i bredbandsutbyggnaden. Vi vill kunna erbjuda bredband i alla större byar på landsbygden, säger IT-chefen Per Olsson och tillägger:

- Nu måste vi prata med dem som anmält intresse och därefter jobba vidare för att lösa resten av finansieringen. Först därefter kan vi sätta spaden i jorden. Det innebär att vi troligen kommer igång under nästa år.

Att ta ut hela den privata andelen direkt på anslutningsavgiften skulle kunna medföra en risk för avhopp från anslutningarna. Då skulle hela den fortsatta utbyggnaden riskera att bromsas, enligt kommunen.

- Invånarna måste uppleva kostnaden som rimlig. Vi skulle vilja hitta en lösning där den enskilde betalar ungefär lika mycket på landsbygden som inne i stan, säger Per Olsson.

Besked om projektstöd för bredband åren 2016-2020

Nu har beskedet kommit och Bodens kommun får ca 28 miljoner i stöd för perioden 2016-2020. Det motsvarar 70% av vår ansökan så 30% skall varje fastighetsägare betala i egen insats. Just nu arbetar vi med att försöka hitta lösningar på finanseringen så att anslutningsavgiften för varje fastighet inte blir för hög.
Mest troligt är att det inte blir någon bredbandsutbyggnad under 2016 utan vi tar nya tag år 2017.

E-Tjänst för bredbandsanmälningar

Nu kan du anmäla ditt intresse för bredband via fiber på denna e-tjänst:

http://www.boden.se/bodens-kommun/etjansterochminasidor_byggaochbo_bredband

Ansökan om projektstöd för 2016-2020

Bodens kommun skall under hösten lämna in en ansökan om projektstöd för att kunna bygga bredband via fiber (NGA-Nät) under åren 2016-2020

De byar vi söker projektstöd för nu är: Degerbäcken by och Övre Heden, Södra Harads, Bodträsfors 2, Västbo-Västbolandet, Södra Bredåker 2, Norra Bredåker 2, Kusån-Kusön, Buddbyn, Ubbyn-Häggan,Valvträsk,Lombäcken och Mockträsk. Styrgruppen skall under våren fatta beslut om vilka byar vi bygger 2016.

Under våren 2016 skall styrgruppen fatta beslut om vilka byar Bodens kommun bygger bredband i under 2016. Det innebär att alla byar som finns uppräknade här inte får bredband via fiber under 2016. Vi fortsätter således att bygga fiber även 2017 och då kan fler byar få bredband via nästa generations fibernät (NGA-Nät).

Bredbandsutbyggnad via fiber 2015

Bodens kommun har byggt 140 anslutningar bredband via fiber under 2015

Styrgruppen för bredband i Bodens kommun har fattat beslut 2015.05.18 om att bygga bredband under 2015 i del av Bodträskfors, del av Inbyn, del av Åskogen och Svartbäcken.

Byarna vi valt att bygga med kommunala medel detta år skulle vara mindre bra för en ansökan om EU-Stöd 2016 med tanke på villkor, kriterier, poängsättning m.m. Därför bygger vi klart dessa byar i år.

Flera av de byar som inte blev aktuella detta år har vi redan projekterat och de underlag vi fått fram skall användas då vi under detta år lämnar in en ansökan om EU-Stöd för att kunna fortsätta bredbandsutbyggnaden 2016.
Beslut om vilka byar som får bredband under 2016 tas under våren samma år.

Det är bland annat villkoren, kriterier, poängsättning och anslutningsgrad som påverkar hur mycket man kan få i EU-Stöd och därför valde vi att vänta med utbyggnad av några större byar som ger bra volym i ansökan.

Bredband 2015-2016-2017

För närvarande finns inget beslut om beviljade medel för detta år. Det innebär att vi inte kommer igång med bredbandsarbeten i maj som tidigare år utan det blir en senare start denna sommar.

Just nu håller vi på med projektering av ett flertal byar och den kommer att ligga till grund för ansökan om projektsstöd för bredband.
Styrgruppen skall under våren 2015 fatta beslut om vilka byar som kan blir aktuella om stödmedel beviljas.
Styrgruppen skall också fatta beslut om anslutningsavgiftens storlek.

Läs mer om bredbandsstöd här : www.jordbruksverket.se/bredband

383 bredbandsanslutningar 2014

Under 2014 har Bodens kommun fortsatt att bygga ut bredband på landsbygd och flest anmälningar har vi haft i byarna : Bredåker,Svartlå,Sörbyn.
Det har varit både svåra och bra markförhållanden i byarna och vi har försökt att använda oss av plöjning så långt det har varit möjligt.
En del byar är driftsatta men måler är att alla som anmält sig skall kunna använda fiberanslutningen f.o.m julafton.

Bredbandsfester:

Vi bjuder på mat och dryck och informerar om projektet. Tjänsteleverantörerna är inbjudna. Lördagar mellan 12.00-15.00 i byagårdar,skolor och folkets hus
Bredåker 4 oktober,Svartlå 18 oktober,Sörbyn 8 november,Skogså 22 november och Brännberg 6 december

I dessa byar bygger vi bredband i under 2014

Bredåker,Brännberg,Västra Harads,Svartlå,Sörbyn-Sundsnäs,Skogså och Överstbyn

Markarbeten startar 2014.05.05

Nu har tjälen gått ur marken och vi startar grävjobben i Bredåker. ABL Asfaltbeläggningar i Boden AB är huvudentreprenör och Cliffton utför de flesta markarbeten. Då stora delar av Bredåker är färdiggrävt och kanalisationen nedlagd flyttar grävgänget till Sörbyn. Nästa by i prioriteringsordningen är i dagsläget inte bestämt. Någon gång i juli påbörjas fiberarbeten som görs av Eltel och på senhösten monteras utrustning i fastigheterna.

Om du inte redan anmält dig kan du göra det om din fastighet ligger inom projekterat område. Ta kontakt med projektledare eller någon av kontaktpersonerna i din by.

 Bredband via fiber 2014.

Styrgruppen för bredband i Bodens kommun har fattat beslut om att bygga bredband i följande byar 2014: Brännberg, Bredåker, Skogså, Svartlå, och Sörbyn- Sundsnäs. Vi bygger också färdigt i Harads och Översbyn 2 och kopplar in Industriområdet till fibernätet. Ca.300 fastigheter skall anslutas till vårt nät detta år.

I alla byar eller delar av byarna har vi begränsat området till de centrala delarna av byarna. Bodens kommun har för avsikt att förtäta i byarna kommande år om medel beviljas för en fortsatt bredbandsutbyggnad.

Nytt år och nya tag då det gäller fiberbredband 2014.

Just nu håller vi på med att projektera ett stort antal byar och bland dessa skall vi under våren välja ut 3-4 byar som vi bygger bredband i under 2014. Intresset är rekordstort och vi har redan ca 450 bindande anmälningar. Bodens kommun har en lägre summa beviljade medel i år än vad vi hade 2013 så realistiskt är att tro att ca 200-250 fastigheter kan anslutas till fiber detta år.

De byar vi valt ut att projektera är: Bredåker, Bodträskfors, Brännberg, Inbyn, Svartbäcken, Skogså, Svartlå,
Sörbyn, Sundsnäs, Södra och Västra Harads. Vi tar fortlöpande emot anmälningar från dessa byar.

 Vardagen fungerar bättre med Öppen Fiber !

Bodens kommun har byggt bredband till 385 slutkunder i etapp 1 under 2013. Många av dessa har tecknat tjänster hos någon av de tjänsteleverantör som anslutit sig till Telia Öppen Fiber. För mer info: www.oppenfiber.seÖppnas i nytt fönster och www.bredbandswebben.se��ppnas i nytt f��nster 
Vid fel på bredbandet kan du ringa: Telia fibersupport 020-240 250 eller Telia kundtjänst för fiber 020-755 766 då det gäller tjänster m.m.
Övriga tjänsteleverantörer: AllTele 0910-79 80 00, Bahnhof 08-555 771 50, Bredband2 0770-811 000, NETatONCE 0771-40 44 00, Serverado 08-5000 5777, T# 090-12 93 00 TYFON 08-54 60 00 00, Universal 0771-85 00 00

Bodens kommun har byggt bredband via fiber till 385 fastigheter i 5 byar 2013. Vi har ca 10 byar till som visat intresse och med de beviljade medel vi har för 2014 i etapp 2 så kan det bli aktuellt att bygga 3-4 byar. På sikt kommer det flesta byarna på landsbygden att ha fiberbaserat bredband som är framtidens accessnät.

Gunnarsbyn: Inbjudan bredbandsfest i Gunnarsbyn 30 novemberPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

Harads: Inbjudan bredbandsfest i Harads 16 novemberPDFdokument��ppnas i nytt f��nster

Unbyn: Inbjudan bredbandsfest i Unbyn 2 novemberPDFdokument��ppnas i nytt f��nster


Nu har du som köpt en anslutning bredband via fiber
. Du blir automatiskt kopplad till www.bredbandswebben.se då du första gången kopplar din dator till mediakonverteraren. Där kan du välja bland flera tjänsteleverantörer. Det kan vara en bra ide att ringa respektive kundtjänst och kolla vilka erbjudanden som finns just nu! Priserna förändras ofta och det som står på leverantörernas webbsidor kanske inte är det lägsta priset.

Driftsättning av bredband via fiber i Gunnarsbyområdet 15 dec. Harads 15 nov. och Unbyn 15 okt.

Detta gäller under förutsättning att all aktiv utrustning hunnit installeras i noden och att mediakonverteraren är installerad i fastigheten.

Så här går det till:

Anslut ej strömmen på mediakonverteraren för då kan Eltel inte mäta att allt fungerar. Besked kommer om när ni kan ansluta strömkabeln. 

När lamporna på fiberkonvertern blinkar kan ni beställa tjänster från någon av tjänsteleverantörerna.

Välj bland tjänsteleverantörerna här: www.bredbandswebben.se     Öppnas i nytt fönster
Du blir med automatik kopplad till den sidan när webbläsaren startas första gången.

Du ansluter datorn till mediakonverteraren eller via befintlig router och då är det bra om du i förväg bestämt dig för vilka tjänster du vill beställa.

Om ni har Telia ADSL i dag och inte vill byta tjänsteleverantör så kan ni ringa 020-755 766 för att beställa överflyttning av internet, samt eventuella e-postadresser från ADSL till fiber. (gäller även nybeställning)

Det är först då det lyser i mediakonverteraren du skall ta kontakt med någon av tjänsteleverantörerna för din adress ser kundtjänst inte före att nätet är driftsatt.

Nulägesrapport om bredbandsutbyggnaden:
Arbeten med kanalisationen med grävning-plöjning till kunderna i Unbyn och Harads pågår för fullt. I början av augusti påbörjas arbeten i Gunnarsbyområdet. Fiberarbeten i Unbyn påbörjas i mitten av juli och i augusti är det på gång i Harads. Den passiva utrustningen installeras och Telia kommer att tillhandahålla den aktiva utrustningen. Bodens kommun har som målsättning att alla kunder skall har bredband via fiber före jul 2013. 

Grävning på egen tomt: Här kan du se en schaktprofil på hur du skall göra med arbetet på egen tomt. Grävdjupet skall vara 30 cm djupt och ca 15 cm brett på din tomt. Hål i väggen skall du inte göra själv utan det gör Eltel då det är dags för montage i din fastighet. Är du osäker och har funderingar kontakta Henri Heimonen Cliffton eller Bert-Erik 0921-623 20

Schakt och grävning av kanalisation: Arbetet med plöjning-schakt är nu påbörjat i Unbyn och Harads. För Gunnarsbyområdet se tidplan här nedanför på denna sida.
ABL och Cliffton utför plöjningsarbeten i byarna och kontaktpersonerna är Johan Nyberg ABL och Henri Heimonen CLIFFTON Dessa personer kan du kontakta då det gäller tidplanen och andra frågor om schakt av kanalisationen i din by.

Kontaktpersoner i byarna: Om du har frågor angående bredband kontakta gärna dessa personer. I Unbyn kan du kontakta Hans Beckman och Birger Isaksson. I Gunnarsbyn kan du kontakta Ola Engman och Bengt Engman. I Lassbyn är Elisabeth Gustafsson kontaktperson. I Harads kan du kontakta Andreas Sjöberg eller Jonas Nyström.

Bredbandsmöten: I Unbyn är det alltid stort deltagarantal och vid mötet 23 maj kom 104 personer. På mötet fanns Telia med och informerade om tjänsteutbudet. Cliffton informerade om schakt av kanalisation och Eltel informerade om fiberarbeten. Onsdagen 29 maj är det möte i Gunnarsbyn och 3 juni i Harads.

Kommunikationsoperatör: Bodens kommun har tecknat avtal med Telia under inledningsvis en 3-årsperiod med möjlighet till förlängning i ett antal optionsår.

Preliminär tidplan för bredbandsutbyggnaden.

Unbyn: Schakt och grävning av kanalisation v.21-v.30 Fiberarbeten pågår v.23-v.32

Gunnarsbyn: Schakt och grävning av kanalisation v.29-v.36 Fiberarbeten pågår v..32-v.38

Harads: Schakt och grävning av kanalisation v.22-v.28 och v.35-v.42 Fiberarbeten pågår v.40-v.50

Bredbandsmöten:
Unbyn 12/3 kl.18.30 Gymnastiken. Harads 14/3 kl.18.30 Edeborg Gunnarsbyn 18/3 kl.18.30 FH.

Hela 105 personer kom på bredbandsmötet i Unbyn, 38 kom i Harads, och 48 kom i Gunnarsbyn BRA!

 Bredbandskartor :    Gunnarsbyn  pdf-dokument       Harads  pdf-dokument      Unbyn     pdf-dokument

Bodens kommun har ansökt om medel för etapp 2 och där ingår byarna: Bodträskfors, Industriområdet i Harads, Inbyn och Svartbäcken, Skogså och Sörbyn-Sundsnäs.
Vi har ansökt om 21.4 miljoner men kanske får vi 10-11 miljoner beviljade för 2013-2014 och då tvingas vi prioritera bort några byar som var med i ansökan på 21.4 miljoner.

Bodens kommun har också planerat att söka medel för etapp 3 på ca 10 miljoner och då planerar vi att prioritera byarna Bredåker, Brännberg, Svartlå, Storklinten och kanske även någon annan by i Bodens kommun. 


Nu är vi inne i år 2013 och det är detta år det kommer att synas att Boden kommun satsar på bredband via fiber.
Optisk fiber är ett sätt att transportera information och den är framtidssäker. Själva fibern består av en kärna av glasfiber som transporterar ljusinformation som innehåller data i olika form som ex. tele och TV m.m.

Just nu sammanställer vi en stor mängd information och kunskap om bredband via fiber. Vi har bl.a. haft kontakter med kommunikationsleverantörer och tjänsteleverantör och de intryck och dokumentation vi har lägger grund för underlag som vi kommer använda oss av i upphandlingsprocessen.

Så fort tjälen har gått ur marken kommer grävningsarbeten och kanalisationsarbeten att starta i någon av de byar vi prioriterat i etapp 1. Någon gång under hösten har intressenter i någon av dessa byar fiberbredband installerat i sina hem.

Bredbandet är i form av ett öppet nät så det skall vara möjligt att välja bland ett stort urval av olika tjänster inom data, tele och tv-tjänster från många olika leverantörer och totalkostnaden för varje intressent blir lägre då det är färre fasta avgifter.

Bakgrund: 
Fortfarande saknar 64,28 % av befolkningen i Bodens kommun idag möjlighet till en NGA anslutning (NGA=Nästa generations accessnät).
Mobilt bredband finns tillgängligt i alla berörda orter med varierande hastighet. Den hastighet man kan uppnå ligger mycket långt under de 100Mbit/s som är regeringens mål. 
Trådbundet bredband ADSL finns tillgängligt i de flesta av byarna.
För ett flertal av anslutningarna i de olika byarna får man en hastighet betydligt under 1 Mbit/s.
Alla befintliga bredbandskopplingar är asymmetriska vilket innebär att man har betydligt lägre fart för uppladdning av data än nedladdning. 
Avveckling av kopparnätet i Norrbotten pågår. Troligtvis kommer en del av ovanstående byar att på sikt beröras.

Befintlig fiberstruktur
Utvecklingen av bredbandstjänster ökar hela tiden och det driver upp behovet av snabbare uppkoppling och då behövs bredband via fiber.
Vi håller för tillfället på att göra en analys an marknaden och undersöker vilka nätägare som har nätkapacitet att leverera till prioriterade byar. Upphandlingsprocessen enligt LOU lagen om offentlig upphandling användas.
Den kapacitet som krävs är NGA (Nästa generations accessnät) minst 100 Mbit/s till varje hushåll-anslutning.

Utveckling inom de närmaste tre åren
Vi bedömer att ingen aktör på marknaden kommer att bygga en NGA infrastruktur inom området de närmaste åren. Avstånden är långa och antalet kunder få. Investeringen som måste göras är för stor för att marknadens aktörer. Därför bygger nu Boden kommun bredband via fiber i ovan nämnda byar.

Nu har projektet Bredband på landsbygden inom Bodens kommun startat. 


Kontaktinformation


IT-chef
Telefon: 0921-622 81
E-post: per.olsson@boden.se
Kontakt: Per Olsson

Genvägen