Senast uppdaterad: 05/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gunnarsbyn


Blåsning av fiber

På denna sida får du information om bredbandsutbyggnaden i Gunnarsbyn.

Kontaktpersoner i Gunnarsbyn är: Ola Engman och Bengt Engman.

Bredbandsarbeten med grävning av kanalisation i Gunnarsbyn kommer igång i början av augusti och hela bredbandsgrävningen förväntas vara klar i september. Därefter vidtar arbeten med fiberblåsning och fibersvetsning av passiv utrustning. Därefter kommer Telia att installera den aktiva utrustningen och någon gång i november-december månad 2013 kan bredband via fiber vara klar till de flesta kunderna.

Fastighetsägaren skall gräva på egen tomt från tomtgräns och bör vara hemma då mediakonverter skall installeras i fastigheten. Mer info om detta ges av personalen som arbetar med fiberarbeten.

Bodens kommun bygger bredband via fiber i 3 byar i Gunnarsbyområdet under 2013. Prioriteringsordningen är Gunnarsbyn, Överstbyn 1, och sist Lassbyn. Under 2014 bygger vi bredband i Sörbyn och Överstbyn 2 om beviljade medel räcker till de byar vi har planerat för 2014.

Gunnarsbyns områdesbeskrivning
Denna sammanställning från år 2011 innefattar även närliggande byar.
I Gunnarsbyområdet bodde 2011.12.31 625 personer varav 325 män och 300 kvinnor varav 17 hade utländska medborgare. Minskning av befolkningen med 13 personer jämfört med 2010. Förvärvsarbetande med inpendling uppgick till 33 personer och utpendlingen var hela 170 personer och det ger en nettopendling på 137 personer.
Förvärvsarbetande uppgick till 229 personer varav 127  män och 102 kvinnor. Ej förvärvsarbetande var 132 personer varav 72 män och 63 kvinnor.
I Gunnarsbyn där finns ca 65 hushåll samt aktiebolag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar samt ett antal enskilda företag. Det finns 2 livsmedelsbutiker och en Fairtrade butik. Förskola och grundskola kyrka m.m.


Genvägen