Senast uppdaterad: 05/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Harads


Blåsning av fiber

På denna sida får du information om bredbandsutbyggnaden i Harads.

Bredbandsarbeten i Harads:
Arbeten med bredband via fiber i Harads har gått över förväntan med tanke på att det är stora asfaltytor och mer kabelhinder än i de andra bredbandsbyarna. Utifrån den ursprungliga planeringen av grävarbeten har vissa ändringar gjorts för att skynda på arbetet. Man har bl.a. bytt sida av väg 97 på några platser.

Fiberarbeten kan komma igång någon gång i slutet av augusti eller i början av september och de första kunderna kan ha fiberbredband i november 2013.

Industriområdet Harads nord-väst om tätorten:
Bodens kommun har ansökt om kanalisationsstöd på 570.000:- för att kunna bygga bredband till Industriområdet 2014 och fått stödet beviljat. För att vi skall kunna få stödet krävs att fler skickar in bindande anmälan före 31 augusti. Bodens kommun har för avsikt att fatta beslut om bredbandsutbyggnaden i september månad. I mitten av juli månad har 13 fastighetsägare anmält sig och vi ser helst att det blir det dubbla antalet intressenter för att få bra kostnad/anslutning.

Bodträskforsområdet och södra Harads:
Bodens kommun har undersökt intresset i byn via intresseanmälningar och via bredbandsmöte i byn våren 2013. I dagsläget är det för få anmälningar i Bodträskforsområdet för att vi skall kunna fatta beslut om bredbandsutbyggnad via fiber på södra sidan Luleälven.

Harads var ej med i förstudien bredband på landsbygden som gjordes av Råek under våren 2012 så därför finns inga uppgifter om intresserade hushåll att redovisa just nu. Boden kommun och företrädare/resurspersoner för Harads har träffats i ett första möte i början av oktober. I skrivandes stund har arbetet med intresseanmälningarna kommit igång och slutredovisas i månadsskiftet oktober/november 2012.

Det skall bildas en bredbandsgrupp i Harads
Syftet med gruppen är att hitta resurspersoner och att göra hela byn delaktig i bredbandsarbetet.
I projektet ingår det att byarna gör en del arbete själva som exempel grävning och nedläggning av kanalisationsrör där fiber senare blåses in med tryckluft eller vatten. Sista biten in till varje fastighet ansvarar fastighetsägaren själv för då det gäller grävning och återställning av mark.

Harads områdesbeskrivning
Denna sammanställning är från år 2011.
I Harads bodde 2011.12.31 620 personer varav 320 män och 300 kvinnor varav 54 var utländska medborgare.  Förvärvsarbetande med inpendling uppgick till 91 personer och utpendlingen var 37 personer och det ger en nettopendling på 54 personer.
Förvärvsarbetande uppgick till 224 personer varav 124 män och 100 kvinnor.
Ej förvärvsarbetande var 125 personer varav 56 män och 69 kvinnor.
I Harads där finns ca 170 hushåll samt aktiebolag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar samt ett antal enskilda företag. Det finns också en livsmedelsbutik och en bensinstation  och några matställen. I Harads finns också vårdcentral skola och badhus. Det finns också flera turistföretag i närområdet.

 


Genvägen