Senast uppdaterad: 05/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Överstbyn


Korpforsen

Kontaktperson för Överstbyn är Magnus Lidberg.

I Övertsbyn är det i dagsläget 21 fastighetsägare som anmält intresse för bredband via fiber. Det finns fortfarande fast boende som inte anmält sitt intresse. Bodens kommun hoppas naturligtvis på fler anmälningar. Några som anmält sig är fritidshusägare i Lassbyn. Under 2013 bygger vi bredband i delar av Överstbyn och har för avsikt att fortsätta med resten av byn under 2014.

Bredbandsarbeten med grävning av kanalisation i Överstbyn kommer igång i mitten av augusti och hela bredbandsgrävningen förväntas vara klar i september. Därefter vidtar arbeten med fiberblåsning och fibersvetsning av passiv utrustning. Därefter kommer Telia att installera den aktiva utrustningen och någon gång i november-december månad 2013 kan bredband via fiber vara klar till de flesta kunderna.

Fastighetsägaren skall gräva på egen tomt från tomtgräns och bör vara hemma då mediakonverteraren ska installeras i fastigheten. Mer info om detta ges av personalen som arbetar med fiberarbeten.

Info om Överstbyn: Här bor ca 85 personer.

1645 fanns det fyra boställen här och de är fortfarande bebodda. Runt Överstbyn finner man lämningar efter tjärdalar, dessa var den viktigaste inkomsten här i byn under 1600- och 1700-talet. Välkänt för Överstbyn är Korpforsen som är ett mycket populärt utflyktsmål. Nu finns det dessutom övernattningsmöjligheter i Korpforsen i timrad stuga. I naturen runt Korpforsen finner du unika arter av flora och fauna speciella för Råne älvdal. Överstbyn är ett eldorado för den friluftsintresserade.


Genvägen