Senast uppdaterad: 01/18/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Unbyn


 Blåsning av fiber

Inbjudan bredbandsfest i Unbyn 2 november.PDFdokument

På denna sida får du information om utbyggnaden i Unbyn.

Bredbandsarbeten i Unbyn:
Arbeten med att gräva och plöja bredband i Unbyn har gått bra. Inga större problem har uppstått men då man grävde på Trollvägen kom det upp grundvatten i schaktet så man var tvungna att pumpa vatten innan koppling av slang kunde utföras. Några ändringar av grävningarna har skett då vissa markägare har haft synpunkter. 

Fiberblåsning har påbörjats och övriga fiberarbeten görs i augusti månad. Preliminärt så påbörjar Telia sina arbeten senare delen av augusti och förhoppningen är att de första bredbandskunderna skall ha fiberbredband i början av oktober 2013.

Preliminär tidplan för bredbandsutbyggnaden.
Schakt och grävning av kanalisation v.21-v.32 Fiberarbeten pågår v.28-v.35

Grävning på egen tomt: Här kan du se en schaktprofil på hur du skall göra med arbetet på egen tomt. Grävdjupet skall vara 30 cm djupt och ca 15 cm brett på din tomt. Hål i väggen skall du inte göra själv utan det gör Eltel då det är dags för montage i din fastighet. Är du osäker och har funderingar kontakta Henri Heimonen Cliffton eller Hans Beckman Unbyn

Schakt och grävning av kanalisation: Arbetet med plöjning-schakt är nu påbörjat i Unbyn. Kontaktperson är  Henri Heimonen CLIFFTON

Kontaktpersoner i Unbyn: Om du har frågor angående bredband kontakta gärna dessa personer. I Unbyn kan du kontakta Hans beckman och Birger Isaksson med flera.

Bredbandsmöten: I Unbyn är det alltid stort deltagarantal och vid mötet 23 maj kom 104 personer. På mötet fanns Telia med och informerade om tjänsteutbudet. Cliffton informerade om schakt av kanalisation och Eltel informerade om fiberarbeten. Onsdagen 29 maj är det möte i Gunnarsbyn och 3 juni i Harads.

Det skall bildas en bredbandsgrupp i Unbyn.
Syftet med gruppen är att hitta resurspersoner och att göra hela byn delaktig i bredbandsarbetet.
I projektet ingår det att byarna gör en del arbete själva som exempel grävning och nedläggning av kanalisationsrör där fiber senare blåses in med tryckluft eller vatten. Sista biten in till varje fastighet ansvarar fastighetsägaren själv för då det gäller grävning och återställning av marken.

Unbyns områdesbeskrivning.
Denna sammanställning från år 2011 innefattar även närliggande byar.
I Unbyn bodde 2011.12.31 670 personer varav 347 män och 323 kvinnor varav 4 var utländska medborgare. Förvärvsarbetande med inpendling uppgick till 22 personer och utpendlingen var hela 297 personer och det ger en nettopendling på 275 personer. Förvärvsarbetande uppgick till 335 personer varav 180 män och 55 kvinnor. Ej förvärvsarbetande var 93 personer varav 48  män och 45 kvinnor.
I Unbyn där finns ca 230 hushåll samt aktiebolag, ideella föreningar, samt ett antal enskilda företag. Unbyn är ett litet samhälle som ligger vackert beläget vid Luleälven. Byn tillhör en bördig jordbruksbygd med flera aktiva jordbrukare. Det attraktiva och idylliska läget har under de senaste årtiondena lockat bebyggelse av småhus. Det finns en förskola, med två avdelningar, som bedriver en stor del av verksamheten ute i naturen. Skolan i byn har 6-års verksamhet till mellanstadium. I samlingslokalen gymnastiken gemensamma aktiviteter för byn. Man kan även hyra lokalen för egna arrangemang. Där finns ett fullt utrustat kök.


Genvägen