Senast uppdaterad: 12/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kulturstöd


Kulturstöd

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen arbetar tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kulturarbetarna för att synliggöra och utveckla ett redan rikt kulturliv i Boden med omnejd. Kulturen är en essentiell del av det som gör just Boden till Boden. Med ett rikt och kraftigt föreningsliv, evenemang och festivaler samt kulturella stödjepunkter som exempelvis Försvarsmuseet och Havremagasinet så har Boden förutsättningarna att bidra till en kreativ, tillgänglig och utvecklande livsmiljö för samtliga invånare.

Som en del i arbetet att utveckla Bodens kulturliv med ett varierat utbud av aktiviteter och verksamheter så kan föreningar ansöka om kulturstöd från Bodens kommun. Kultur, fritids- och ungdomsnämnden vill med kulturstödet främja kommuninvånarnas möjligheter att både själva aktivt skapa samt delta i en mängd olika kulturaktiviteter. Kulturstödet finns att söka i två olika former, som kulturverksamhetsstöd och som kulturarrangemangsstöd.


Kulturverksamhetsstöd
Syftet med kulturverksamhetsstödet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart kulturliv i Bodens kommun. Stödet ska bidra till ett kulturutbud som är tillgängligt för alla samt bidra till ökad tillgänglighet till kommunens rika kulturhistoria. Kulturverksamhetsstödet finns till för att möjliggöra föreningars fortlevnad under verksamhetsåret genom stöd till föreningens kulturverksamheter och aktiviteter.

Ansökan för kulturverksamhetsstöd skickas in senast 18 december för nästkommande kalenderår.


Kulturarrangemangsstöd
Kulturarrangemangsstödet är till för föreningar som vill genomföra evenemang inom kulturområdet i kommunen. Exempel på arrangemang är teater, musikföreställningar, dans och liknande. Arrangemangen ska vara utanför verksamhetens ordinarie verksamhet och genomföras som en offentlig och publik tillställning där alla är välkomna.

Kulturarrangemangsstödet kan sökas när som helst under kalenderåret.


Allmänna villkor
Läs mer om vilka villkor som gäller för sökande av kulturverksamhetsstöd och kulturarrangemangsstöd i dokumentet Regler och riktlinjer för Föreningsstöd och stipendierÖppnas i nytt fönster. Föreningar som erhållit kulturstöd måste senast den 31 januari nästkommande kalenderår redovisa hur kulturstödet använts, antal aktiviteter, publikantal och dylikt. Detta görs via e-tjänsten Redovisning KulturstödÖppnas i nytt fönster.


Ansökan
Är er förening intresserad av att söka kulturverksamhetsstöd eller kulturarrangemangsstöd? Ansök via länken Ansökan om kulturstödÖppnas i nytt fönster och skicka in er ansökan (observera att ansökan för både kulturverksamhetsstöd samt kulturarrangemangsstöd för närvarande sker via samma formulär). Handledning för ansökanÖppnas i nytt fönster.

För lista med samtliga stöd för föreningar, klicka härÖppnas i nytt fönster.Kontaktuppgifter 
Vid frågor kontakta Nina Uusitalo
E-postadress: nina.uusitalo@boden.se
Telefon: 0921-624 90


Genvägen