Senast uppdaterad: 10/04/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Finansiering & företagsstöd


Om du behöver kapital för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa finns en rad olika stöd att söka. Vi hjälper gärna till att hitta stöd eller finansiering till ditt företag. Ring och boka tid hos någon av våra näringslivsutvecklare.

 

Inom regionalpolitiken finns flera olika företagsstöd. Länsstyrelsen administrerar helt eller delvis flera av företagsstöden som kan delas upp i kategorierna driftstöd och investeringsstöd. På Länsstyrelsens sida om företagsstöd hittar du mer information.

 

När andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via Länsstyrelsen/Tillväxtverket finns det möjlighet att söka via oss. Företaget ska ha sin verksamhet i Boden och utgöra den huvudsakliga sysselsättningen. Du kan söka stöd för bl.a. marknadsföring, produktutveckling och vissa investeringar.

e-tjanst
Ansökan om bidrag från Tillväxtkontoret finns som e-tjänst��ppnas i nytt f��nster

Ansökan om bidrag från Kansliet näringsliv som PDF��ppnas i nytt f��nster


Genvägen