Senast uppdaterad: 04/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Olycksfallsförsäkring


Olycksfallsförsäkring Folksam

Folksam handhar kommunens olycksfallsförsäkring 2015-2017, den
gäller för olycksfall på elever och vissa andra brukare i kommunen.

Anmälning via webben, klicka på här

Frågor kontakta Folksam 0771-960 960

Observera att det är Du som vårdnadshavare som måste göra anmälan till försäkringsbolaget. Har Du andra olycksfallsförsäkringar för ditt barn ska du även anmäla dit. Du har rätt till ersättning från båda bolagen.

Om Du som vårdnadshavare inte tidigare anmält skador både ditt barn för du göra det omedelbart.

För gamla skador hänvisas du till:

Trygg-Hansa 1981-1984
Länsförsäkringar 1985-1987
Skandia 1991-1998
Cox 1999-2002
Trygg-Hansa 2002-2003 (tog över Cox nr. 1-99-1112-875:7)
Folksam 2003-2005
AIG Europa 2006-2008-06-30
Foksam 2008-07-01 tom. 2011-12-31
IF 2012-2014
Folksam 2015-2017

Flerspråkig kundservice finns att läsa nedan!
Samt försäkringsbrevet!


Länkar


Genvägen