Senast uppdaterad: 02/24/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Administrativ avdelning


Administrativa avdelningen samlar stödfunktionerna för den verksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen. Här finns personal som arbetar med ekonomi samt administrativt stöd till socialnämnd och verksamheter.

Samtliga adresser och telefonnummer finns här nedanför.

Personal Administrativa avdelningen

Namn & befattning

Telefon samt besöksadress

Mats Björk
Avdelningschef
0921-628 33
Stadshus B
Plan 2
Evelina Engström
Ekonom
0921-628 87
Stadshus B
Plan 2
Ing-Marie Degerlund
Ekonom
0921-622 45
Stadshus B
Plan 2
Kenneth Bergström
Controller  
0921-622 72
Stadshus B
Plan 2

Björn Isaksson
Handläggare

0921-622 77
Stadshus B
Plan 10


Avgifter Äldreomsorg

Anna-Lisa Skiddi
Administratör

 

0921-628 84
(telefontid: 10-12 mån-fre)
Stadshus B
Plan 2


Administrativ Personal

Susanne Lidström
Administratör

0921-627 18
Stadshus B
Plan 2

Siw Öhlund
Administratör
0921-628 41
Stadshus B
Plan 2

Länkar


Genvägen