Senast uppdaterad: 06/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Ring mej för personligt stöd och information: 

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör. Telefon 0921-782 36.

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

I slutet på september och i början på oktober startar anhörigrupperna Mötesplatsen och Anhörigcafé igen. Annons kommer i gratistidningen Extra i mitten på september.

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

Anhöriggruppen Psykisk ohälsa fortsätter i höst. Se annons under hösten i gratistidningen Extra.

Ny lokal för alla anhöriggrupper öppnar också under hösten i Björken, Strandplan 3

(i samma del av huset som restaurangen och pelarsalen, dörr från Stadsparken)

För mer information om kommunens anhörigstöd kontakta:

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.
Telefon 0921-782 36.
Besöksadress: Björken, Strandplan 3.
E-post: lena-mari.johansson(a)boden.se


Genvägen