Senast uppdaterad: 12/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Ring mej för personligt stöd och information: 

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör. Telefon 0921-782 36.

Anhörigcenter Hösten 2017

 

Anhörigcenter har öppnat

Bodens nya Anhörigcenter har öppnat i huset Björken Strandplan 3. Kontakta anhörigkonsulent för individuella samtal och information om kommunens stöd om du hjälper någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Plats för gruppträffarna är på Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3. Ingång från Stadsparken.

Vi fikar i samband med träffarna.

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

 

Anhörigcafé

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med demens eller tecken på demens.

Datum för vårens träffar kommer snart

Tisdagar: Sista träffen för året har varit

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema:

Bodens Kommun i samverkan med Svenska Kyrkan.

 

Mötesplatsen            

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med neurologisk sjukdom tex. stroke, MS, Parkinson.

Datum för höstens sista träff

Tisdagar  5 dec.

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 5 dec: Hållbar anhörig

Drop-in

på Erikslunden finns verksamhet för din närstående att besöka under dessa gruppträffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

 

Studiecirkel om demenssjukdom för anhöriga

Bodens demensförening startar torsdag 7 december kl. 13.00 en studiecirkel med sex träffar för anhöriga om demenssjukdom. Lokal: Anhörigcenter. Anhörigkonsulent deltar. Kostnadsfri.

Kontakta Lena Mari eller ordförande Anna-Karin Asp tel. 073-0208626

För mer information om grupper och anhörigstöd kontakta Lena Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.

Telefon 0921-782 36. Besöksadress: Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3

Mail adress: lena-mari.johansson@boden.se

X


Genvägen