Senast uppdaterad: 02/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Till vänster finns länkar till sidor och broschyrer med information och kontaktuppgifter.

Sociala aktiviteter

Socialförvaltningen samordnar och synliggör de sociala aktiviteterna för att bidra med ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel för medborgarna, allt i samverkan med andra aktörer. Vi vill bidra till en meningsfull dag för bodensarna så att det alltid finns något att se fram emot och att längta efter. Syftet med det sociala innehållet är att synliggöra alla de aktiviteter som görs i Boden.

Anhörigstöd


Seniorer i rörelse
Måndagar och torsdagar 09.45-11.00. Björken, gymnastiksalen.
Musik och sång med sittande gymnastik. Kostnadsfritt. 

Hobbyverksamhet
Pyssel och samtal i trevlig atmosfär. 
Måndagar 12.30-14.30 på Björken.
Fika 20 kr.
Bodens kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Nu startar anhöriggrupp om Psykisk ohälsa

Riktat till partner, föräldrar, mor- eller farföräldrar som ger stöd till närstående med psykisk ohälsa.
Torsdag 9 mars kl 17.30-19.30
Plats: Pelarsalen, Björken. Strandplan 3 (ingång via restaurang)
Tema: Information om kommunens anhörigstöd och kartläggning vad ni som anhöriga behöver för att behålla hälsa och livskvalitet.
Fika: en matig smörgås blir ni bjuden på.

 

Anhörigcafé

För dej som hjälper, stödjer eller vårdar en person med demens eller tecken på demens.

Datum för vårens träffar

Tisdagar 28 feb. 28 mars 25 april, 30 maj.
Tid: kl. 13:00-15:00
Tema 28 feb. Information av handläggare på överförmyndarnämnden.
Plats: Församlingsgården, Strandplan 25.
Vi bjuder på semlor.
Bodens kommun i samverkan med Svenska Kyrkan.

 

Mötesplatsen            

För dej som hjälper, stödjer eller vårdar en person med neurologisk sjukdom tex. stroke, MS, Parkinson.

Datum för vårens träffar  

Tisdagar 7 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj.
Tid: kl. 13:00-15:00
Tema: 7 mars. Främja hälsa och livskvalitet.
Plats:Björken, Gymnastiken, Strandplan 3 (ingång via restaurang)
Vi bjuder på semlor.

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

Ring eller maila gärna anhörigkonsulent för mer information och intresseanmälan.

 

För mer information om kommunens anhörigstöd kontakta:

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.
Telefon 0921-782 36.
Besöksadress: Björken, Kungsgatan 39.
E-post: lena-mari.johansson(a)boden.se


Genvägen