Senast uppdaterad: 10/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Ring mej för personligt stöd och information: 

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör. Telefon 0921-782 36.

Anhörigstöd Hösten 2017

 

Anhörigcenter öppnar

Bodens nya Anhörigcenter öppnar nu i huset Björken Strandplan 3. Kontakta anhörigkonsulent för individuella samtal och information om kommunens stöd om du hjälper någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan.

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

 

Anhörigcafé

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med demens eller tecken på demens.

Datum för höstens träffar

Tisdagar 26 sept, 31okt, 28 nov.

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 26 sept: Uppföljning av tidigare teman.

OBS! Ny lokal:

Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3. Ingång från Stadsparken.

Fika

 

Bodens Kommun i samverkan med Svenska Kyrkan.

 

Mötesplatsen            

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med neurologisk sjukdom tex. stroke, MS, Parkinson.

Datum för vårens träffar

Tisdagar 3 okt, 7 nov, 5 dec.

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema: Hållbar anhörig

OBS! Ny lokal:

Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3. Ingång från Stadsparken.

Fika

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

 

Anhöriggrupp om Psykisk ohälsa

Cirkel om psykisk ohälsa startar under hösten. Anmäl gärna intresse till anhörigkonsulent, tel. se nedan.

 

För mer information kontakta Lena Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.

Telefon 0921-782 36. Besöksadress: Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3

Mail adress: lena-mari.johansson@boden.se

För mer information om kommunens anhörigstöd kontakta:

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.
Telefon 0921-782 36.
Besöksadress: Björken, Strandplan 3.
E-post: lena-mari.johansson(a)boden.se


Genvägen