Senast uppdaterad: 02/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Utvecklingsenheten


Utvecklingsenheten arbetar på uppdrag av socialförvaltningens verksamheter. Vi är socialförvaltningens internkonsulter och bistår verksamheterna med service, utvecklingsuppdrag och projektledning enligt nedan:

 • Omvärldsbevakning - lagstiftning, samhällsförändringar, evidens, metodstödsutveckling
 • Lean – förhållningssätt i den dagliga verksamheten som implementeras
 • Tydliggöra processer i verksamheten – leder ofta till en rutin/riktlinje
 • Utredningsuppdrag - brukarundersökningar, uppföljning och utvärdering, förstudier

Projektuppdrag inom verksamhetsförbättring

 • Eftervård efter placering
 • Bedömningsinstrument (kvinnofrid, missbruksvården, ungdomsvård)
 • Anhörigstöd

 Projektuppdrag inom verksamhetsutveckling

 • Sociala aktiviteter
 • Beslutstödsprojektet
 • Nationella riktlinjer 

 Projektuppdrag inom kompetensutveckling

 • Utvecklingsprojekt som implementeras innebär oftast kompetensutveckling under/efter projekttiden

 Kontaktuppgifter utvecklingsenheten

Kristina Lindqvist
Chef utvecklingsenheten

0921-622 74         
Stadshus B
Plan 9

Lena Mari Johansson
Anhörigkonsulent/Socialinformatör

0921-682 36
Björken
Kungsgatan 39

Helena Samuelsson
Verksamhetsutvecklare

0921-629 33
Björken
Kungsgatan 39
Karina Karlsson
It-samordnare
0921-782 23
Stadshus B
Plan 9
Kjell Sundberg
It-samordnare
0921-623 71
Stadshus B
Plan 9
Ann-Charlotte Julnes
Statistikhandläggare
0921-627 50
Stadshus B
Plan 9

Catarina Vesterberg
It-samordnare

0921-627 34
Stadshus B
Plan 9

Lena Fällman
Personalkonsult

0921-782 38
Stadshus B
Plan 9

Malin Sundberg
HR-strateg

0921-782 32
Stadshus B
Plan 9

Helena Samuelsson
Verksamhetsutvecklare

0921-629 33
Björken
Kungsgatan 39

Carola Johansson
Larmansvarig/huvudplanerare

0921-627 40
Björken
Kungsgatan 39

Birgitta Ajax
Larmsamordnare

0921-627 46
Björken
Kungsgatan 39

Marcus Bideke
Verksamhetsutvecklare

0921-782 48
Björken
Kungsgatan 39

 


Genvägen