Senast uppdaterad: 12/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Teknisk förvaltning


Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott. Förvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, avfallshantering, parker och lekparker, gator och trafik, kollektivtrafik och färdtjänst.

Förvaltningen leds av teknisk chef, till sin hjälp har han en stab som arbetar med ekonomi, tekniska utskottets administration och diariet.

gatuarbete

Nyheter


Ny betalterminal på biogasmacken

2017-12-04
Biogasmacken har en ny betalterminal och en ny dispenser som gör att tankningen av fordonsgas kommer gå fortare och smidigare.
Vid eventuella tekniska problem kontakta Reningsverket Svedjans journummer: 070-600 19 18

Schakttillstånd & trafikanordningsplaner - nytt system

2017-11-30
Bodens kommun inför ett nytt datasystem som hanterar gräv- och schakttillstånd samt trafikanordningsplaner.

Nya va-ledningar Sveafältet

2017-08-28
Under hösten 2017 genomförs förnyelse av vatten och avloppsledningar på Sveafältet

Renovering Industrivägen

2017-08-27
Under hösten 2017 genomförs byte av va-ledningar och renovering av gatan på Industrivägen

Arkiverade nyheter

Genvägen