Senast uppdaterad: 04/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Teknisk förvaltning


Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott. Förvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, avfallshantering, parker och lekparker, gator och trafik, kollektivtrafik och färdtjänst.

Förvaltningen leds av teknisk chef, till sin hjälp har han en stab som arbetar med ekonomi, tekniska utskottets administration och diariet.

gatuarbete

Nyheter


Plantering av träd på Kungsgatan

2017-05-19
Under vecka 20-21 pågår arbete med att plantera nya träd och förbättra växtbäddarna på Kungsgatan - sträckan mellan Frasses och Coop.

Efter nyplantering kommer gröna bevattningssäckar sitta på träden en tid så att de får de bästa förutsättningarna att bli gröna och frodiga.

Med vänliga hälsningar Parkenheten

Ny pumpstation vid brännastand

2017-05-05
Bodens kommun kommer från v.20 att genomföra förbättringsåtgärder på dagvatten och avlopp i området kring "örat" på Brännastand.

Nu sopar vi gatorna och städar bort vintern

2017-04-28
Nu sopar vi för fullt och städar bort vinterns sand och grus från våra gator. Även fast vi använder vatten för att minska dammet vid sopningen så kan det damma en del. Vi hoppas att det inte medför allt för stora bekymmer.

Arkiverade nyheter

Genvägen