Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Renhållning


Renhållningsavgiften för 2017 är antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2017.01.01.

Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift

Detta ingår i grundavgiften

- kostnader för administration och information
- framtagande av avfallsplaner och renhållningsföreskrifter
- tillgång till återvinningscentraler och miljöstationer

Detta ingår i hämtningsavgiften

- insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
- personal- och fordonskostnader

Detta ingår i behandlingsavgiften

- omhändertagande och behandling
- förvaring, transport och omlastning
- skötsel av avfallsanläggning, återvinningscentraler och miljöstationer
- deponiskatt med mera


Genvägen