Senast uppdaterad: 09/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Grovavfall och deponiavfall 2017


hämtas vid en- och tvåfamiljshus under veckorna 18-21
OBS! Du måste anmäla om du vill ha hämtning av grov- och deponiavfall

Detta gäller:

 • endast avfall från fritidshus, en- och tvåfamiljshus hämtas.
 • endast avfall som är föranmält hämtas.
 • du kan lämna upp till 3 kollin. Varje kolli får ej vara större än att en person ska kunna få det på lastbilen.
 • märk avfallet "Grovavfall" och ställ det vid infarten eller där du normalt har ditt avfallskärl vid tömning.
 • kostnaden för hämtningen ingår i den ordinarie renhållningsavgiften.
 • avfallet hämtas den vecka det är hämtning av brännbart i ditt område

Anmäl hämtning så här:

För att få avfallet hämtat måste du meddela kommunen att du har avfall som du vill ha hämtat. Du uppger vad som ställts ut och på vilken adress.

Ring 0921-623 25 veckan innan det hämtas i ditt område och meddela att du vill lämna grovavfall.

Du kan också e-posta in dessa uppgifter till oss.
E-post va_renhallning@boden.se.

Turlista Tömningsvecka Sista buddag
1 21 22/5
2 19 8/5
3 18 29/5
4 20

15/5


Grovavfall från ditt hushåll är i princip de föremål som är för stora för en vanlig soppåse.

Budning införs för att:

 • effektivisera insamlingen
 • undvika onödiga transporter
 • undvika att grovavfall missas
 • undvika att "fel" sorts avfall ställs ut Trasiga stolar

Exempel på grovavfall:

 • möbler t.ex. soffa, bokhylla, bord
 • skidor, pulkor
 • leksaker, barnvagnar
 • spadar, verktyg
 • cyklar, grillar

Detta räknas EJ som grovavfall och hämtas inte:

 • farligt avfall
 • elavfall
 • byggavfall t.ex. heltäckningsmatta, sanitetsporslin, varmvattenberedare, fönster
 • däck, bildelar, motorcyklar, mopeder och motorgräsklippare
 • schaktmassor
 • trädgårdsavfall
 • jordbruksredskap t.ex. maskiner, tillbehör, stängsel
 • avfall från yrkesmässig verksamhet
 • material som omfattas av producentansvar som förpackningar, papper, däck och elektronik

OBS! Avfall som innehåller glas eller andra vassa föremål ska förpackas väl.

Du kan själv transportera grovavfall med egen bil och släp till återvinningscentralen ofta kallad ÅVC.
Har du så mycket avfall att du använder lastbil betalar du enligt gällande taxa. 

Öppettider: 

ÅVC Boden

Telefon 070-626 44 67
Oktober till april: måndag och torsdag 07.00-19.00, tisdag, onsdag och fredag 07.00-15.30, sista lördagen i varje månad 09.00-13.00
Maj till september: måndag och torsdag 07.00-19.00, tisdag, onsdag och fredag 07.00-15.30, lördag 09.00-13.00

ÅVC Harads 

Telefon 070-305 72 74
Hela året: tisdag 07.00-16.00, torsdag 07.00-18.00, lördag 10.00-14.00

ÅVC Gunnarsbyn

Telefon 070-681 47 95
Januari till december: måndag 10.00-19.00, torsdag 07.00-16.00
Maj till september: lördag 08.00-12.00

Kom ihåg!

En renare miljö börjar hemma hos dig. Vi är alla måna om vår miljö och många gör redan stora insatser. Ett viktigt miljöarbete är att hantera sitt eget avfall på ett bra sätt. Så mycket som möjligt ska återvinnas eller återanvändas.

Den gamla kapsylen kan bli en mutter och den lästa tidningen blir en ny tidning. Så hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet.

Exempel på deponiavfall

 • Glasullsisolering
 • Stenullsisolering
 • Spegelglas

 Exempel på avfall som INTE ska lämnas bland deponiavfall

 • Farligt avfall
 • Elavfall
 • Förpackningar
 • Brännbart
 • Matavfall

Flerfamiljshus

Du som bor i hyreshus ska kunna lämna ditt deponiavfall i ett kärl speciellt avsett för deponiavfall.

Villa

Du som bor i villa kan lämna deponiavfallet tillsammans med grovavfallet vid den årliga hämtningen eller lämna det själv vid närmaste återvinningscentral. Se i turlistan när grovavfallet hämtas i ditt område.

Obs! Du kommer väl ihåg att meddela kommunen om du har avfall att lämna.


Genvägen