Senast uppdaterad: 04/18/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Företagsavgift på återvinningscentral


Avgifter för mottagning av avfall på återvinningscentral.

Från och med 2004-05-01 har Kommunfullmäktige beslutat att en avgift på 250 kronor per tillfälle, exklusive moms, tas ut  för sådant avfall som företagare med flera transporterar med personbil, släp eller med lätt lastbil till någon av återvinningscentralerna Boden, Gunnarsbyn eller Harads. Avgiften gäller även för materiel som betecknas som farligt avfall.

Denna avgift avser inte återvinningsbart materiel som returpapper, förpackningar av papp, kartong eller wellpapp, plastförpackningar, metallförpackningar eller glasförpackningar vilket lämnas i för ändamålet avsedda behållare.

OBS!
Lämnar ni papper och förpackningar i behållare för brännbart avfall blir ni debiterad en summa på 250 kronor.

Vid besöket på återvinningscentralen ska faktureringsunderlag kvitteras. Avgiften faktureras månadsvis i efterskott och ska täcka en del av kommunens ökade kostnader för slutligt omhändertagande av detta avfall. Skriv gärna ut faktureringsunderlaget   pdf-dokument Öppnas i nytt fönster och ha med när du kommer till återvinningscentralen.

Företag har en separat infartsfil på ÅVC Boden. Filen är försedd med kortläsare. Registrering och kortköp sker i värmestugan och taxan för 10 besök är 2500 kr exklusive moms. Kortet hålls upp mot kortläsaren och bommen öppnas. Kortläsaren räknar ner antalet återstående besök till påfyllning krävs.


Genvägen