Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vatten- och avloppsavgifter 2017


Avgifter för år 2017 inklusive moms. Fullständig VA-taxa finns längst ner på sidan.

  • Villafastigheter  - fast avgift för vatten och avlopp
                            - fast avgift för enbart avlopp
                            - fast avgift för enbart vatten  

  • Slamtömning 
  • Flerfamiljshus och industrier 
  • Fritidshus 
  • Anslutningsavgifter

  §18 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har,
  på grund av att  fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln
  avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 
  debiteras följande avgifter:

 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare             

625 kr

 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

 625 kr

 Avläsning av vattenmätare vid ägarbyte (per mätare)

625 kr

 Rensning av avlopp inom fastighet

 1 875 kr

 Upptining av vattenledning inom fastighet

 1 875 kr

 TV-inspektion av avloppsledning (per tillfälle)

 1 500 kr

 Kontroll av vattenmätare, ej mätfel

 1 250 kr

   

Anslutningsavgift                                                                                        

 Servisavgift                                                             

23 719 kr

 Avgift förbindelsepunkt

29 908 kr

 Avgift per m2 tomtyta

 24,75 kr

 Lägenhetsavgift

14 438 kr


 Villafastigheter
 Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för vatten och avlopp

Tariff

Vatten/avlopp m3

Avgift inklusive moms

 308

fast avgift 0 m3 

 2 506 kr

 319

 20

2 919 kr

 307

 30

3 113 kr

 317

 40

 3 331 kr

 316

 50

 3 531 kr

 318

 65

 3 831 kr

 315

 75

 4 025 kr

 314

 90

 4 338 kr

 312

 100

  4 525 kr

 311

125

 5 013 kr

 310

 150

 5 531 kr

 309

 175

 6 038 kr

 300

 200

 6 531 kr

 320

 225

 7 031 kr

 301

 250

 7 538 kr

 304

 275

 8 038 kr

 302

 300

 8 550 kr

 303

 325

 9 056 kr

 305

 350

9 550 kr

 306

 400

10 556 kr

 313

 450

  11 550 kr

 327

 500

12 563 kr

Villafastigheter
Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för vatten

 Tariff

 Vatten m3

Avgift inklusive moms

409

fast avgift 0 m3 

1 088 kr 

410

20

1 256 kr 

412

 40

1 413 kr 

414

50

 1 506 kr 

418

75

1 713 kr 

422

100

1 913 kr 

426

 125

 2 138 kr 

430

150

2 331 kr 

438

 200

2 763 kr 

442

250

3 181 kr 

446

300

3 594 kr 

450

350

4 013 kr 

454

400

4 419 kr 

458

450

4 838 kr 

462

500

5 294 kr 

463 

750

7 425 kr 

470

825

7 900 kr 

Villafastigheter
Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för avlopp

 Tariff

Avlopp m3 

Avgift inklusive moms 

550

50

2 331 kr 

555

75

2 775 kr 

560

 100

2 919 kr 

565

 150

 3 500 kr 

570

 200

4 069 kr 

575

 250

 4 656 kr 

580

300

5 256 kr 

585

350

 5 844 kr 

590

400

6 431 kr 

Fritidshus

 500 - enbart vatten maj-okt                                 

 1 331 kr 

 505 - enbart vatten året runt

1 606 kr 

 510 - vatten och avlopp maj-okt

1 919 kr 

 515 - vatten och avlopp året runt

3 781 kr 

 520 - enbart avlopp

1 506 kr 

 

Flerfamiljshus och industrier

 Tariff

Fast avgift

Lägenhets-
avgift 

Rörlig 
avgift/m3

 140 - vatten och avlopp industri

1 913 kr 

625 kr  

19,30 kr 

 210 - vatten och avlopp flerfamiljshus      

1 913 kr 

625 kr  

19,30 kr 

 

VA-taxa 2017 Bodens kommun��ppnas i nytt f��nster


Genvägen