Senast uppdaterad: 01/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skolkurator


Skolkurator

Vi jobbar tillsammans med övrig personal på skolan för att främja elevernas lärande och utveckling. Vi jobbar för att skolan ska vara en trygg plats där man trivs och mår bra. Det gör vi bland annat genom metoder som ACT och YAM som är program som hålls för hela klasser. Vi samarbetar och samverkar med andra både inom och utanför organisationen för elevers bästa. Vi har särskilt kompetens inom det sociala och psykosociala området. 

Vi skolkuratorer kan stötta dig igenom en jobbig situation via samtal. När livet är krångligt blir tankarna lätt ett kaos, att sätta ord på problemet gör det ofta lättare att hantera.

Vår målsättning är ”Trygga elever med ökad självinsikt, självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper i en bra lärandemiljö”.

Vanliga frågor som skolkuratorerna får handlar om:

 • Skolsituationen
 • Personliga problem
 • Relationer
 • Mobbing/kränkning
 • När kraven blir för många
 • Vem är jag och vad vill jag?
 • Alkohol och andra droger
 • Studieekonomi, boende, migrationsprocessen mm.

Skolkuratorns arbetsuppgifter

Direkta

 • genomför stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal med enskilda elever och deras familjer
 • företräder elever i behov av särskilt stöd
 • deltar i nätverksarbete kring elever
 • uppmärksammar den skolsociala situationen för enskilda elever
 • arbetar med grupper främst i förebyggande syfte
 • ger konsultation till skolpersonal

Indirekta

 • medverkar i möten på skolorna med t. ex vårdnadshavare, elev och lärare
 • medverkar i krisgrupper
 • medverkar i arbetet att upprätta och revidera handlingsplaner
 • bidrar med social- och psykosocialkompetens 
 • påtalar förändringsbehov i skolmiljön
 • samverkar med andra resurser i samhället (socialtjänst, psykiatri, habilitering, fritid, polis, ungdomsmottagning m.fl.)
 • följer den aktuella utvecklingen inom skolsocialt arbete och forskning

Genvägen