Senast uppdaterad: 05/18/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information till dig som ska feriearbeta


Feriearbeten ordnas inom kommunens förvaltningar, kommunala stiftelser/bolag, hos föreningar/organisationer och privata företag. För att få ett feriearbete ska man fylla minst 16 år. Ett feriearbete är tre veckor. Den första treveckorsperioden innehåller midsommarveckan och blir kortare än de övriga.

Det är inte säkert du kan få ett feriearbete enligt dina önskemål vare sig typ av arbete eller period för arbetet. Byte av period och arbetsplats är inte tillåtet. Feriearbetet omfattar 6 eller 8 timmars arbete per dag och kan maximalt uppgå till en period om tre veckor dvs 90-120 timmar. Du får inte arbeta mellan kl 23.00 och kl 6.00. Du har rätt till minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar, minst 12 timmars ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

På din ferieplats det finns en arbetsledare som ska se till att det finns arbetsuppgifter under hela arbetsdagen och hela perioden. Innan start så kommer du få nödvändig information om din arbetsplats så som:

  • Kläder efter väder och arbetsuppgifter
  • Resor till och från arbetet

Ansökan

Annonsering inför ansökan av feriearbeten görs i lokalpressen, sociala medier, på Bodens kommuns hemsida samt på gymnasie- och högstadieskolorna. Du som ungdom ansöker om feriearbete på Bodens kommuns webbplats. De som inte får ett erbjudande i första fördelningen ställs på reservlista och får även de ett besked av oss att de kan komma att få ett erbjudande senare.

Lön och lönerapportering

  • Ungdom 16-17 år 56 kr/timme
  • Ungdom 18 år- 61 kr/timme

I beloppet ingår semesterersättning.

Utbetalningsdatum för de olika perioderna:

Period 1 - 27 juli

Period 2 - 27 augusti

Period 3 - 11 september

Arbetsgivaren är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts.

Om du vet att du kommer att tjäna mer än 18 951 kr under hela året ska du kontakta kommunens personalkontoret och meddela att de ska dra skatt på din ferielön. I annat fall förutsätts du tjäna under 18 951 kr vilket innebär att kommunen inte gör skatteavdrag görs på din lön. 

Har du feriearbete hos privat företag kan du via skatteverket behöva hämta "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag". Kontakta din arbetsgivare för mer information om vilka rutiner som gäller för löneutbetalning.

Lön betalas ut baserat på närvaro som har inrapporterats via arbetsledaren. Lön för feriearbete betalas normalt ut den 27:e månaden efter att feriearbete avslutats. Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner och kan därför ske annat datum.


Genvägen