Senast uppdaterad: 05/12/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boendestöd


Vad är boendestöd?

Boendestöd är en stödform enligt socialtjänstlagen. Syftet med insatsen är att underlätta för dig med en funktionsnedsättning som gör det svårt att få vardagen att fungera. Insatsen ger ett socialt och pedagogiskt stöd inom den enskildes hem- och närmiljö. Stödet utformas individuellt utifrån den enskildes behov och målet är att kunna leva ett självständigt liv.

Boendestöd kan exempelvis bestå av:

  • Stöd vid handling och matlagning
  • Handledning vid städ och tvätt
  • Social träning
  • Stöd vid läkarbesök eller vid kontakt med olika myndigheter

Boendestöd utförs av kompetent personal som arbetar inom stödverksamheten i Bodens kommun. 

Enhetschef

Ingela Gustafsson 
Telefon: 0921-628 81


Genvägen