Senast uppdaterad: 04/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledsagarservice


Ledsagarservice är en insats som är knuten till aktiviteter utanför det egna hemmet i närmiljön. Insatsen är till för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar, exempelvis genom att ge möjlighet till att komma ut på promenader, besöka vänner eller delta i andra fritidsaktiviteter. 

Syftet med insatsen är att den enskilde ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagarservice utförs av Resursgruppen, vilken består av tillsvidareanställd personal som arbetar inom stödverksamheten i Bodens kommuns socialförvaltning. Insatsen planeras regelbundet och vi strävar efter att hålla en god kontinuitet för den enskildes bästa. 

Enhetschef Enhetschef

Johanna Söderholm
0921-628 50

Vik Karoline Beckman

Ingela Gustafsson
0921-628 81

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Genvägen