Senast uppdaterad: 09/09/2014

Språkhjälp [Hur fungerar det?]
 

Kommunens logotyp


Kommunens logotype

Användning av kommunens logotype i kommersiellt syfte kräver tillstånd av kommunen. Kontakta kansli och informationskontoret.

Bodens kommun logo

boden_a.jpg
boden_a.png
boden_a_gra.jpg
boden_a_gra.png

Vår logotype förekommer i två varianter, "texten under och texten till höger". Den med texten under ska användas i första hand.

På skyltar och bildekår där en förvaltning ska vara med är det lättast att använda logotypen med texten till höger och att man skriver förvaltningsnamnet med typsnittet Arial. Se bild här under.

Bodens kommuns logotype

Logotypen består av två objekt: vårt kommunvapen och texten "Bodens kommun" satt med typsnittet Titillium text. Objektens förhållande till varandra får inte ändras. Använd därför de datafiler som tillhandahålls när märket ska reproduceras.

Bodens kommuns logotype

boden_b.jpg
boden_b.png
boden_b_gra.jpg
boden_b_gra.png

 

Bodens kommuns logotype engelsk

boden_a_eng_cmyk.jpg
boden_a_eng_gra.jpg

Logotypen kan återges i färg (Europaskalan och PMS) och i gråskala. Där tekniken medger återges alltid logotypen i färg och när det är ekonomiskt försvarbart använd silver (PMS 877) i stället för grått i vapenskölden.

Bodens kommuns logotype, engelsk
boden_b_eng_cmyk.jpg
boden_b_eng_gra.jpg

Logotypen finns även i en variant avsedd för tryck i mycket små
storlekar och för tillfällen då tekniken inte förmår att återge detaljer,
t ex tryck på pins eller slipsnålar.

Bodens kommuns logotype, små tryck
[boden_sma_tryck.jpg]
boden_sma_tryck.png
[boden_sma_tryck_sv.jpg]
boden_sma_tryck_sv.png

I versionen ovan är murens fogar (de svarta strecken) fetare och färre.


Genvägenopendocument