Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samhällsbyggnadskontoret


Samhällsbyggnadskontorets arbetar med bygglov, tillsyn enligt plan och bygglagen, tillsyn och prövning enligt miljöbalken, alkohollagen, samt livsmedelslagen,  energirådgivning, fysisk planering, småhustomter, markarrenden plus mycket mer.

Miljö- och byggnämnden ��ppnas i nytt f��nster ansvarar för myndighetsutövningen inom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen samt tobakslagen.


Bildtext: Bodens tätort från ovan

Miljö och hälsa är viktiga ingredienser i vår vardag. I eko-kommunen Boden värnar vi om miljön på många olika sätt. Vi jobbar för en bra byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Vi gör det genom information, rådgivning och planering på olika sätt och genom att bevaka att alla följer lagarna inom dessa områden.

Bygglov kan du söka digitalt när du vill via e-tjänsten MittBygge��ppnas i nytt f��nster

Lediga småhustomter ser du på e-tjänsten WebbGis��ppnas i nytt f��nster

Andra e-tjänster som kommunen har ��ppnas i nytt f��nsterhitta du via denna länk.

Våra blanketter hittar du i menyn till vänster.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret på sbk@boden.se
Telefon: 0921- 620 98 (byggexp) alt. 622 56 (miljöexp)


Genvägenopendocument