Senast uppdaterad: 08/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avfall i Boden


Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs


Avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen.

När du står där med ett avfall i handen måste du fråga dig.
Är det brännbart?
Är det farligt avfall?
Är det en förpackning?
Är det el-avfall?

Lägger du avfallet på rätt ställe kan det tas omhand på ett säkert sätt och mycket av det kan återvinnas.
Då sparas också energi och naturresurser.

Alla som producerar avfall måste ta ansvar för att det hamnar på rätt ställe.

Matavfallspåsar

Matavfallspåsar delas en gång varje år.
Om du får slut påsar innan utdelningen kan du hämta fler i växeln på Stadshuset, SAVO, Tekniska förvaltningen Kungsgatan 49 eller på Återvinningscentralen i Boden, Gunnarsbyn eller Harads.

Textilåtervinning

Hela och rena textilier kan du lämna till återanvändning hos någon av de secondhandbutiker som finns i Boden, exempelvis Kupan, Returide eller Återvinningen. Det går även att lämna textilier i de insamlingsbehållare som finns på stan. Det som är trasigt eller slitet lämnas till textilåtervinning på återvinningscentralen i Boden eller i behållare för textilåtervinning på återvinningsstationen.

Värmeljuskopp

Metallkoppen från värmeljus ska numera sorteras som metallskrot, då den inte längre klassificeras som förpackning. Metallskrot lämnas på återvinningscentralen i Boden, Gunnarsbyn eller Harads.

EU-kommissionen och medlemsstaterna har gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning, bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning. Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.


Länkar


Genvägenopendocument