Senast uppdaterad: 02/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Granskning över detaljplan för Svartbjörsbyn 1:3, m.fl, Holmen


Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för att
komplettera befintlig bebyggelse inom området
Holmen med 6-8 tomter för enbostadshus.


I samband med planens antagande beslutar kommunfullmäktige om upphävande av strandskyddet för hela planområdet.

Klicka på nedanstående länkar för att ta del av planförslaget:

UnderrättelseÖppnas i nytt fönster

PlanbeskrivningÖppnas i nytt fönster

SamrådsredogörelseÖppnas i nytt fönster

PlankartaÖppnas i nytt fönster

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen senast 19 mars till: 

Bodens kommun
Samhällsbyggnadskontoret
961 86 Boden


Genvägenopendocument