Senast uppdaterad: 10/11/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Beställ bilder från Boden

Samråd över detaljplan för kv Palmen, intill Centralskolan


10/11/2017

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga ett flerbostadshus i upp till 8 våningar.

Bodens kommun har som målsättning att till år 2025 öka befolkningen till 30 000 invånare. För att uppnå detta mål krävs att nya byggrätter för bostadsändamål skapas. Denna detaljplan är en möjlig lokalisering för att uppnå detta behov.

Läs alla samrådshandlingar här

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun

Genvägen