Boden kommun - http://www.boden.se Senaste nytt från Boden kommun sv Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT Exait RSS generator 1.0 editor@example.com webmaster@example.com LinkStörning dricksvatten http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/45B2B3677C2CE970C12582350033E821?opendocument På grund av arbete på vattenledningsnätet kommer vattnet att stängas av i följande områden: Ågärdan,Vittjärv,Kusån,Kusön,Rasmyran och Degerbäcken. Vattnet kommer att stängas torsdag 15/2 klockan 22.00 och beräknas vara tillbaka under natten. Med vänliga hälsningar Tekniska förvaltningen. 15 Feb 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/45B2B3677C2CE970C12582350033E821?opendocument Samråd över detaljplan Sävast 17:4, Hornsdal http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/BA9DC10DC5680623C1258232002CF996?opendocument Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra en utbyggnad av ett tiotal enbostadshus inom området Hornsdal i Sävast. 12 Feb 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/BA9DC10DC5680623C1258232002CF996?opendocument Brogatan avstängd för trafik http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/8CC0428A3C102624C125822F003B990F?opendocument Brogatan kommer, i höjd med gamla Ungdomens hus, att vara avstängd för trafik från och med måndag den 12/2 klockan 07:00 till tisdag den 13/2 klockan 17:00. 9 Feb 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/8CC0428A3C102624C125822F003B990F?opendocument Utbyggnad av Boden Business Park http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/E3450EEA520616B1C125821D004772BB?opendocument Boden Business Park ska byggas ut. Nu bjuder Upphandlingsenheten in till presentation och dialog gällande entreprenaden för bygget. 22 Jan 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/E3450EEA520616B1C125821D004772BB?opendocument Se bodensarnas favoritplatser http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/DAFA8B92BFA3D4FFC125821A005274D4?opendocument Nu kan du se vilka platser som är Bodensarnas favoriter. Inkomna synpunkter kommer att finnas med när kommunen tar fram ett förslag till fördjupad översiktsplan. 19 Jan 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/DAFA8B92BFA3D4FFC125821A005274D4?opendocument Ny turlista 2018 - då kommer sopbilen http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93E6AB557D639BCBC125820900398CD1?opendocument Vill du veta när sopbilen kommer? Klicka här för mer information. 17 Jan 2018 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93E6AB557D639BCBC125820900398CD1?opendocument Schakttillstånd & trafikanordningsplaner - nytt system http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/451627474C032A2CC12581E8004FA50A?opendocument Bodens kommun inför ett nytt datasystem som hanterar gräv- och schakttillstånd samt trafikanordningsplaner. 30 Nov 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/451627474C032A2CC12581E8004FA50A?opendocument Ny riktlinje för pensioner i Bodens kommun http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/4A9E510C83B7CBA2C12580E4004ECCC0?opendocument I går, den 20 mars 2017, beslutade kommunstyrelsen i Boden om en ny riktlinje för pensioner i Bodens kommun. Pensionslösningen gäller anställda på Bodens kommun samt förtroendevalda. Läs vidare för kontaktuppgifter. 21 Mar 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/4A9E510C83B7CBA2C12580E4004ECCC0?opendocument Grön el ger nytt megaindustriområde i Boden http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/CBD5D68D532E2EFEC12580D5004ABF12?opendocument Ett större markområde för industri planeras i närheten av det befintliga ställverk som finns cirka en mil utanför Boden. Rätt etablering kan innebära ett hundratals nya arbetstillfällen. 28 Feb 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/CBD5D68D532E2EFEC12580D5004ABF12?opendocument Nytt förslag- fyra nya förskolor i Bodens kommun http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93A183172DFA3075C12580B8003893FF?opendocument Fyra nya förskolor med totalt 20 avdelningar kommer att behöva byggas de närmsta sex åren. Det visar en ny utredning som utbildningsförvaltningen vid Bodens kommun tagit fram. Orsaken till utredningen är den växande befolkningsmängden. – Det är en angenäm utmaning att Boden växer, säger Magnus Åkerlund, skolchef vid kommunen. 30 Jan 2017 http://www.boden.se/db/web/external.nsf/news/93A183172DFA3075C12580B8003893FF?opendocument