Senast uppdaterad:
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Servicekatalog


Här hittar Du de flesta ärenden som handläggs av våra förvaltningar. Sök Ditt ärende genom att klicka på ärendets begynnelsebokstav! Asterisk(*) betyder att det finns en serviceförklaring

Välj bokstav: A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

Ärenden som börjar på bokstaven A


Adoption

Socialförvaltningen, Familjerättsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Aktiviteter

Socialförvaltningen, Anhörigkonsulent/Socialinformatör

Björken, Kungsgatan 39


Alkoholservering

Samhällsbyggnadskontoret
Stadshus A plan 6

Tillstånd, tillsyn och information


Allmänna val

Kansli och informationskontoret

Stadshus A plan 4


Anhörigstöd

Socialförvaltningen, Anhörigkonsulent/Socialinformatör

Björken, Kungsgatan 39


Anmälan barn som far illa

Socialförvaltningen, Barn och Familjeenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Anmälan ungdom som far illa

Socialförvaltningen, Ungdomsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Arkiv och arkivbilder

Kansli och informationskontoret

Stadshus A, plan 4


Automatspel

Socialförvaltningen, Ungdomsenheten

Sandenskolan, Garnisonsgatan


Avfall

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8

Debitering av renhållningsavgifter, avfallshantering, avfallsanläggningar, återvinningsstationer, miljöfarligt avfall, taxor, källsorteringsguide.


Avfall - tillsyn

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5

Tillsyn enligt avfallsförordningen. Ansökan om dispens från avfallshämtning.


Avgifter bygglov

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5


Avgifter färdtjänst

Tekniska förvaltningen

Stadshus A, plan 8


Avgifter handikappomsorg

Socialförvaltningen, Administrativa avdelningen

Stadshus B, plan 9


Avgifter miljötillsyn m m

Samhällsbyggnadskontoret

Satdshus A, plan 5


Avgifter renhållning

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8
Avgifter äldreomsorg

Socialförvaltningen, Administrativa avdelningen

Stadshus B, plan 9


Avgiftning

Socialförvaltningen, Missbruks- och Beroendeenheten

Smedjegatan 3, Luleå


Avlopp

Tekniska förvaltningen
Stadshus A, plan 8

Avlopp, slam


Avlopp - tillstånd

Samhällsbyggnadskontoret

Stadshus A, plan 5

Tillstånd, dispensansökningar


Avlösarservice

Socialförvaltningen, Biståndsenheten

Stadshus B, Plan 8


Genvägen