Välkommen till Boden

Boende & trafik

Läs mer om att bygga och bo, återvinning, parker och torg, kollektivtrafik, kultur och fritid.

Förskola & utbildning

Under den här fliken får du mer information om barnomsorg, och vilka skolor och utbildningar som finns i Boden.

Samhälle & utveckling

Boden växer! Här hittar du mer information om allt det samhällsarbetet som pågår i kommunen idag.

Stöd & omsorg

Här finns samlad information om akuta och långsiktiga insatser för stöd och omsorg för dig som bor i Boden.

Kommun & politik

Här kan du läsa mer om Bodens kommuns olika verksamheter, och även nås av information från dem.

Våra webbplatser

Med webbplatserna för inflyttning, näringsliv, besöksnäring, servicepunkter och samhällsomställning får du en bred bild av Boden.