Senast uppdaterad: 03/13/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Färdtjänstavgifter


Färdtjänstavgifter i Bodens kommun

Gäller från 2018-01-01

Km
avstånd
 
Kronor 
0-10 41
11-20 65
21-30 80
31-40  108
41-50  128
51-60  150
61-70  171
71-80  188
81-90  209
91-100  231
101-110  251
111-120  269
121-130 288
131-140  309
141-150  327
151-160 347
161-170  363
171-180  383
181-190  399
191-200  419

Barn och ungdom

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. Barn under sju år betalar ingen egenavgift.

Arbetsresor/studieresor

Den som beviljats arbetsresor eller studieresor får 20 % i rabatt på resorna. 

Resa med sällskap

Ledsagare och vårdpersonal följer med gratis. Barn under 10 år får följa med gratis om det finns plats. Medresenär får följa med, men betalar egenavgift till BodenTaxi.

Resegaranti

Vid försening mer än 15 minuter från överenskommen tid, behöver resenären inte betala någon egenavgift. Vid eventuell tvist är det BodenTaxi som ska visa att de inte har varit försenade. Regeln gäller endast resor inom kommunen.

Uträkning egenavgift

Kommunens egenavgift för färdtjänst följer Länstrafiken i Norrbottens biljettpriser för enkelresor, plus 50 % i påslag. Utjämning sker uppåt till närmast hela kronor.


Genvägenopendocument