Till innehållet på sidan
Varning

Blixthalka - halkbekämpning påbörjas inom kort

På grund av rådande omständigheter och underkylt regn har det blivit väldigt halt på våra vägar. Halkbekämpning påbörjas inom kort. Kör försiktigt.

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige i februari
2019-02-25 kl 14:00

Fullmäktigesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Valnämnden

Valnämnden sammanträder 18 mars
2019-03-18 kl 13:00

Kommunstyrelsesalen, stadshuset

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Kommunstyrelsen2019-02-212019-03-15Ladda ned dokument
Kommunrevisionen2019-02-192019-03-22Ladda ned dokument
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-02-132019-03-13Ladda ned dokument
Valnämnden2019-02-112019-03-12Ladda ned dokument
Fastighetsnämnden2019-02-062019-02-27Ladda ned dokument
Miljö och byggnämnden2019-02-052019-03-01Ladda ned dokument
Kommunstyrelsens arbetsutskott2019-02-042019-02-26Ladda ned dokument
Överförmyndarnämnden2019-02-012019-02-25Ladda ned dokument
Utbildningsnämnden2019-01-312019-02-28Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Arkiverade protokoll är de politiska beslut som varit anslagna, legat för offentligt för allmän beskådan. De har varit möjliga att överklaga och efter överklagningstiden tas anslaget protokoll ner och flyttas till i ett arkiv för protokoll så du kan läsa vilka beslut som tagits och vad våra folkvalda tagit upp.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Socialnämnden2019-01-29Ladda ned dokument2019[soc]
Valnämnden2019-01-14Ladda ned dokument2019[Valnämnden januari 2019, KS- salen]
Utbildningsnämnden2019-01-10Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-01-08Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2018-12-17Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2018-12-14Ladda ned dokument2018[överförmyndarnämnden protokoll, Överförmyndarnämnden sammanträde]
Utbildningsnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[Utbildningsnämndens sammanträde december]
Socialnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[socialförvaltningen, socialnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-12-12Ladda ned dokument2018[2018-12-12, dagordning, kallelse, kfu]
Miljö och byggnämnden2018-12-11Ladda ned dokument2018[miljö- och byggnämnd]