Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige i november
2018-11-19 kl 14:00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i principiella och viktigare kommunövergripande ärenden som till exempel kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi och förvaltningarnas organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige väljer även ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Sammanträdet direktsänds av Närradion Boden 98,2 MHZ. Det sänds också live på Bodens kommuns Facebook.

Ordförande är Eivy Blomdahl (S).

Plats: Fullmäktigesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträde november
2018-11-22 kl 13:15

Plats: kommunstyrelsens sammanträdesrum

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Kommunstyrelsen2018-11-132018-12-05Ladda ned dokument
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-11-072018-12-06Ladda ned dokument
Miljö och byggnämnden2018-11-062018-12-05Ladda ned dokument
Socialnämnden2018-10-302018-11-22Ladda ned dokument
Utbildningsnämnden2018-10-252018-11-23Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Arkiverade protokoll är de politiska beslut som varit anslagna, legat för offentligt för allmän beskådan. De har varit möjliga att överklaga och efter överklagningstiden tas anslaget protokoll ner och flyttas till i ett arkiv för protokoll så du kan läsa vilka beslut som tagits och vad våra folkvalda tagit upp.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Kommunfullmäktige2018-10-15Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, oktober 2018]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-09-26Ladda ned dokument2018[kfu, protokoll, kallelse, dagordning, 2018-09-26]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-06-13Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-04-25Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-02-14Ladda ned dokument2018[sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-01-18Ladda ned dokument2018[kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]