Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige
2023-12-18 kl 09:00

Fullmäktigesalen (Stadshuset)

ÄrendeförteckningExtern länk

Miljö och byggnämnden

Miljö- och Byggnämnden
2023-12-05 kl 13:00

Kommunstyrelsesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Miljö och byggnämnden2023-12-052023-12-28Ladda ned dokument
Samhällsbyggnadsnämnden2023-11-302023-12-29Ladda ned dokument
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-11-232023-12-16Ladda ned dokument
Socialnämnden2023-11-212023-12-15Ladda ned dokument
Överförmyndarnämnden2023-11-152023-12-08Ladda ned dokument
Kommunfullmäktige2023-11-132023-12-06Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Granskning Fördjupad översiktsplan Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn2023-11-15Ladda ned dokument
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (tvättstuga), Sveavägen2023-06-30Ladda ned dokument
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende 2023-06-23Ladda ned dokument
Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott2023-01-19Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd för bortledande av grundvatten i Storklinten, Bodens kommun2021-12-21Ladda ned dokument
Översyn av valdistriktsindelning inför de allmänna valen 20222021-04-06Ladda ned dokument
Politiska sammanträdesdagar 20212021-01-18Ladda ned dokument
Sammanträdesdatum under 20202020-01-29Ladda ned dokument
Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd m.m. att uppföra ny vägbro m.m. över Sävastån i Bodens kommun2019-10-01Ladda ned dokument
Valnämndens preliminära röstsammanräkning efter val till Europaparlamentet påbörjas onsdag 29 maj kl 07.302019-05-21Ladda ned dokument
Kungörelse slutlig röstsammanräkning2019-05-15Ladda ned dokument
Protokoll - Norrbottens e- nämnd - 12 mars 20192019-05-06Ladda ned dokument
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Protokoll arkiveras efter att de varit anslagna i 21 dagar och överklagandetiden gått ut.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Kommunstyrelsen2023-11-06Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-11-01Ladda ned dokument2023[dagordning, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2023-10-31Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-10-26Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-10-19Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Överförmyndarnämnden2023-10-18Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Socialnämnden2023-10-17Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2023-10-16Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Valnämnden2023-10-13Ladda ned dokument2023[sammanträde]
Kommunstyrelsen2023-10-02Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]