Till innehållet på sidan
Varning

Information om Coronaviruset

Ett nytt Coronavirus har upptäckts som ger symtom som feber och host. Symptomen påminner om influensa. Sjukdomen är klassad som samhällsfarlig. Klicka på länken här intill för att mer information.
Klicka här för att läsa mer »

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige 6 april 2020
2020-04-06 kl 09:00

Kommunfullmäktigesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträde 2020-03-31
2020-03-31 kl 08:30

Kommunstyrelsesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Socialnämnden2020-03-312020-04-24Ladda ned dokument
Kommunstyrelsen2020-03-23Ladda ned dokument
Miljö och byggnämnden2020-03-102020-04-03Ladda ned dokument
Kommunrevisionen2020-02-182020-04-10Ladda ned dokument
Kommunstyrelsen2020-02-17Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Sammanträdesdatum under 20202020-01-29Ladda ned dokument
Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd m.m. att uppföra ny vägbro m.m. över Sävastån i Bodens kommun2019-10-01Ladda ned dokument
Valnämndens preliminära röstsammanräkning efter val till Europaparlamentet påbörjas onsdag 29 maj kl 07.302019-05-21Ladda ned dokument
Kungörelse slutlig röstsammanräkning2019-05-15Ladda ned dokument
Protokoll - Norrbottens e- nämnd - 12 mars 20192019-05-06Ladda ned dokument
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Protokoll arkiveras efter att de varit anslagna i 21 dagar och överklagandetiden gått ut.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Utbildningsnämnden2020-02-27Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-02-27]
Socialnämnden2020-02-25Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2020-02-24Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige, sammanträde]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-02-12Ladda ned dokument2020[2020-02-12, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Fastighetsnämnden2020-02-05Ladda ned dokument2020[fastigheter, fastighetsnämnden, nämnd]
Överförmyndarnämnden2020-02-05Ladda ned dokument2020[Överförmyndarnämndens protokoll]
Miljö och byggnämnden2020-02-04Ladda ned dokument2020[byggnadsnämnd, miljö- och byggnämnd]
Utbildningsnämnden2020-01-30Ladda ned dokument2020[kallelse utbildningsnämnd 2020-01-30]
Socialnämnden2020-01-28Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Kommunrevisionen2020-01-08Ladda ned dokument2020[kommunrevisionen]