Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:


kl
ÄrendeförteckningExtern länk

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

2019-09-18
2019-09-18 kl 13:30

Centralskolans sammanträdesrum

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Socialnämnden2019-06-182019-07-15Ladda ned dokument
Miljö och byggnämnden2019-06-182019-07-13Ladda ned dokument
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-06-122019-07-09Ladda ned dokument
Överförmyndarnämnden2019-06-122019-07-04Ladda ned dokument
Kommunstyrelsen2019-06-102019-07-03Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Valnämndens preliminära röstsammanräkning efter val till Europaparlamentet påbörjas onsdag 29 maj kl 07.302019-05-21Ladda ned dokument
Kungörelse slutlig röstsammanräkning2019-05-15Ladda ned dokument
Protokoll - Norrbottens e- nämnd - 12 mars 20192019-05-06Ladda ned dokument
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Arkiverade protokoll är de politiska beslut som varit anslagna, legat för offentligt för allmän beskådan. De har varit möjliga att överklaga och efter överklagningstiden tas anslaget protokoll ner och flyttas till i ett arkiv för protokoll så du kan läsa vilka beslut som tagits och vad våra folkvalda tagit upp.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2019-05-27Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige, sammanträde]
Utbildningsnämnden2019-05-23Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd, datum, 2019-05-23]
Fastighetsnämnden2019-05-22Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, möte]
Överförmyndarnämnden2019-05-16Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-05-13Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, sammanträde]
Valnämnden2019-05-06Ladda ned dokument2019[valnämnd]
Utbildningsnämnden2019-04-25Ladda ned dokument2019[utbildningsnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-04-24Ladda ned dokument2019[2019-04-24, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]