Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:


kl
ÄrendeförteckningExtern länk

Socialnämnden

Socialnämndens sammanträde 2019-04-23
2019-04-23 kl 08:30

Kommunstyrelsesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Kommunrevisionen2019-04-162019-05-10Ladda ned dokument
Fastighetsnämnden2019-04-152019-05-06Ladda ned dokument
Kommunfullmäktige2019-04-082019-05-02Ladda ned dokument
Kommunstyrelsen2019-04-012019-04-23Ladda ned dokument
Socialnämnden2019-03-262019-04-23Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Arkiverade protokoll är de politiska beslut som varit anslagna, legat för offentligt för allmän beskådan. De har varit möjliga att överklaga och efter överklagningstiden tas anslaget protokoll ner och flyttas till i ett arkiv för protokoll så du kan läsa vilka beslut som tagits och vad våra folkvalda tagit upp.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Kommunstyrelsen2019-03-25Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, Ärendeförteckning]
Utbildningsnämnden2019-03-21Ladda ned dokument2019[2019, mars, utbildningsnämndens protokoll]
Valnämnden2019-03-18Ladda ned dokument2019[2019-03-18, sammanträdesdatum, valnämnd]
Överförmyndarnämnden2019-03-13Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Miljö och byggnämnden2019-03-12Ladda ned dokument2019[Miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2019-02-26Ladda ned dokument2019[soci]
Kommunfullmäktige2019-02-25Ladda ned dokument2019[Fullmäktige i februari 2019]
Kommunstyrelsen2019-02-21Ladda ned dokument2019[KS februari 2019]
Utbildningsnämnden2019-02-21Ladda ned dokument2019[protokoll, Utbildningsnämden]
Kommunrevisionen2019-02-19Ladda ned dokument2019[protokoll, kommunrevisionen, 2019-02-19]