Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:


kl
ÄrendeförteckningExtern länk

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden
2020-02-05 kl 14:00

Slipvägen 11

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut. Originalprotokollen finns hos respektive förvaltning. När anslaget tas ner går också tiden för överklagande ut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Kommunrevisionen2020-01-082020-02-07Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd m.m. att uppföra ny vägbro m.m. över Sävastån i Bodens kommun2019-10-01Ladda ned dokument
Valnämndens preliminära röstsammanräkning efter val till Europaparlamentet påbörjas onsdag 29 maj kl 07.302019-05-21Ladda ned dokument
Kungörelse slutlig röstsammanräkning2019-05-15Ladda ned dokument
Protokoll - Norrbottens e- nämnd - 12 mars 20192019-05-06Ladda ned dokument
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Protokoll arkiveras efter att de varit anslagna i 21 dagar och överklagandetiden gått ut.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Utbildningsnämnden2019-12-19Ladda ned dokument2019[kallelse utbildningsnämnd 2019-12-19]
Socialnämnden2019-12-19Ladda ned dokument2019[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2019-12-16Ladda ned dokument2019[fullmäktige, kommunfullmäktige, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2019-12-12Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-12-11Ladda ned dokument2019[2019-12-11, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-12-10Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2019-12-09Ladda ned dokument2019[kommunstyrelse, sammanträde]
Fastighetsnämnden2019-12-04Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, möte]
Utbildningsnämnden2019-11-28Ladda ned dokument2019[kallelse utbildningsnämnd 2019-11-28]
Socialnämnden2019-11-26Ladda ned dokument2019[socialnämnd]