Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige
2024-04-22 kl 09:00

Fullmäktigesalen (OBS! Mötet inleds med utbildning och öppnas för allmänheten klockan 13:00)

ÄrendeförteckningExtern länk

Miljö och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden
2024-04-23 kl 13:00

Kommunstyrelsesalen (Stadshuset)

ÄrendeförteckningExtern länk

Tillkännagivande av justerade protokoll

Protokollen innehåller politiska beslut inklusive en redovisning av delegationsbeslut.

Hur överklagar jag?

Upplysning om hur beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kapitlet kommunallagen

BeskrivningBeskriving
AnslagetAnslaget tas nedBilagor
Kommunstyrelsen2024-04-082024-04-30Ladda ned dokument
Överförmyndarnämnden2024-04-032024-04-25Ladda ned dokument
Socialnämnden2024-03-262024-04-19Ladda ned dokument

Kungörelser och tillkännagivanden

AnslagetBilagor
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende, Fruktvägen Sävast2024-01-05Ladda ned dokument
Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott2024-01-05Ladda ned dokument
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (tvättstuga), Sveavägen2023-06-30Ladda ned dokument
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende 2023-06-23Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd för bortledande av grundvatten i Storklinten, Bodens kommun2021-12-21Ladda ned dokument
Översyn av valdistriktsindelning inför de allmänna valen 20222021-04-06Ladda ned dokument
Politiska sammanträdesdagar 20212021-01-18Ladda ned dokument
Sammanträdesdatum under 20202020-01-29Ladda ned dokument
Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd m.m. att uppföra ny vägbro m.m. över Sävastån i Bodens kommun2019-10-01Ladda ned dokument
Valnämndens preliminära röstsammanräkning efter val till Europaparlamentet påbörjas onsdag 29 maj kl 07.302019-05-21Ladda ned dokument
Kungörelse slutlig röstsammanräkning2019-05-15Ladda ned dokument
Protokoll - Norrbottens e- nämnd - 12 mars 20192019-05-06Ladda ned dokument
Beslut från Länstyrelsen, att Sirges sameby får använda reservbetesområdet vid Bredåker2018-12-20Ladda ned dokument
Ombyggnad av väg 3652018-11-13Ladda ned dokument
Fastställd vägplan2018-10-30Ladda ned dokument
Ansökan om tillstånd att uppföra ny vägbro över Sävastån i Bodens kommun.2018-10-30Ladda ned dokument
Granskning av de av kommunfullmäktige antagna ändringar.2018-10-30Ladda ned dokument
Slutlig röstsammanräkning2018-10-30Ladda ned dokument

Arkiverade protokoll

Protokoll arkiveras efter att de varit anslagna i 21 dagar och överklagandetiden gått ut.

Arkiverade protokollArkiverade protokoll

AnslagetBilagor
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-03-21Ladda ned dokument2024[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Valnämnden2024-03-15Ladda ned dokument2024[dagordning, sammanträdesprotokoll]
Samhällsbyggnadsnämnden2024-03-14Ladda ned dokument2024[samhällsbyggnadsnämnden]
Miljö och byggnämnden2024-03-05Ladda ned dokument2024[miljö och byggnämnden]
Överförmyndarnämnden2024-02-28Ladda ned dokument2024[överförmyndarnämnden]
Kommunfullmäktige2024-02-26Ladda ned dokument2024[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-02-22Ladda ned dokument2024[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunstyrelsen2024-02-19Ladda ned dokument2024[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2024-02-15Ladda ned dokument2024[samhällsbyggnadsnämnden]
Socialnämnden2024-02-13Ladda ned dokument2024[socialnämnd]