Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:

Kommunfullmäktige
2024-06-17 kl 09:00

Fullmäktigesalen

ÄrendeförteckningExtern länk

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (extra)
2024-06-18 kl 16:00

Digitalt via Teams.

ÄrendeförteckningExtern länk

Arkiverade protokoll

Protokoll arkiveras efter att de varit anslagna i 21 dagar och överklagandetiden gått ut.


NämndAnslagetBilagorTaggar
Socialnämnden2024-05-21Ladda ned dokument2024[socialnämnden]
Kommunstyrelsen2024-05-20Ladda ned dokument2024[kommunstyrelsen]
Överförmyndarnämnden2024-05-08Ladda ned dokument2024[överförmyndarnämnden]
Valnämnden2024-04-26Ladda ned dokument2024[protokoll, sammanträdesprotokoll, sammanträdet, valnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-04-25Ladda ned dokument2024[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2024-04-24Ladda ned dokument2024[sammanträde]
Miljö och byggnämnden2024-04-23Ladda ned dokument2024[miljö och byggnämnden]
Socialnämnden2024-04-23Ladda ned dokument2024[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2024-04-22Ladda ned dokument2024[kommunfullmäktige]
Samhällsbyggnadsnämnden2024-04-18Ladda ned dokument2024[samhällsbyggnadsnämnden]
Kommunstyrelsen2024-04-08Ladda ned dokument2024[kommunstyrelsen]
Överförmyndarnämnden2024-04-03Ladda ned dokument2024[överförmyndarnämnden]
Socialnämnden2024-03-26Ladda ned dokument2024[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-03-21Ladda ned dokument2024[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Valnämnden2024-03-15Ladda ned dokument2024[dagordning, sammanträdesprotokoll]
Samhällsbyggnadsnämnden2024-03-14Ladda ned dokument2024[samhällsbyggnadsnämnden]
Miljö och byggnämnden2024-03-05Ladda ned dokument2024[miljö och byggnämnden]
Överförmyndarnämnden2024-02-28Ladda ned dokument2024[överförmyndarnämnden]
Kommunfullmäktige2024-02-26Ladda ned dokument2024[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-02-22Ladda ned dokument2024[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunstyrelsen2024-02-19Ladda ned dokument2024[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2024-02-15Ladda ned dokument2024[samhällsbyggnadsnämnden]
Socialnämnden2024-02-13Ladda ned dokument2024[socialnämnd]
Valnämnden2024-02-09Ladda ned dokument2024[sammanträdesprotokoll, valnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2024-02-07Ladda ned dokument2024[dagordning, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2024-02-06Ladda ned dokument2024[Miljö och byggnämnden]
Överförmyndarnämnden2024-01-31Ladda ned dokument2024[överförmyndarnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2024-01-25Ladda ned dokument2024[Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Överförmyndarnämnden2023-12-21Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämnden]
e-nämnden2023-12-20Ladda ned dokument2023[e-nämnden]
Kommunfullmäktige2023-12-18Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2023-12-13Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-12-12Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2023-12-12Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Kommunstyrelsen2023-12-11Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-12-06Ladda ned dokument2023[sammanträdet]
Valnämnden2023-12-06Ladda ned dokument2023[valnämnden]
Miljö och byggnämnden2023-12-05Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-11-30Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-11-23Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2023-11-21Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2023-11-15Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Kommunfullmäktige2023-11-13Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2023-11-06Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-11-01Ladda ned dokument2023[dagordning, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2023-10-31Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-10-26Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-10-19Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Överförmyndarnämnden2023-10-18Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Socialnämnden2023-10-17Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2023-10-16Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Valnämnden2023-10-13Ladda ned dokument2023[sammanträde]
Kommunstyrelsen2023-10-02Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-09-21Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2023-09-19Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-09-14Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Överförmyndarnämnden2023-09-13Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-09-13Ladda ned dokument2023[sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Kommunrevisionen2023-09-08Ladda ned dokument2023[kommunrevisionen, protokoll]
Miljö och byggnämnden2023-09-05Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Kommunfullmäktige2023-09-04Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2023-08-28Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Kommunfullmäktige2023-06-19Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-06-15Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2023-06-15Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2023-06-14Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-06-14Ladda ned dokument2023[Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2023-06-13Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2023-06-12Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-06-08Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Valnämnden2023-06-02Ladda ned dokument2023[sammanträdesprotokoll]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-05-25Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2023-05-23Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2023-05-22Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2023-05-15Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Överförmyndarnämnden2023-05-10Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-04-27Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-04-26Ladda ned dokument2023[ fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2023-04-25Ladda ned dokument2023[miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2023-04-25Ladda ned dokument2023[socialnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-04-18Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Kommunfullmäktige2023-04-17Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2023-04-05Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Kommunstyrelsen2023-04-03Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Kommunfullmäktige2023-03-30Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Socialnämnden2023-03-28Ladda ned dokument2023[social]
Kommunstyrelsen2023-03-24Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-03-23Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-03-16Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Miljö och byggnämnden2023-03-07Ladda ned dokument2023[miljö och bygg]
e-nämnden2023-03-03Ladda ned dokument2023[e-nämnden]
Överförmyndarnämnden2023-03-02Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämnden]
Överförmyndarnämnden2023-03-01Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämden]
Kommunfullmäktige2023-02-27Ladda ned dokument2023[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-02-23Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunrevisionen2023-02-21Ladda ned dokument2023[kommunrevisionen, sammanträdesprotokoll]
Kommunstyrelsen2023-02-20Ladda ned dokument2023[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-02-16Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Socialnämnden2023-02-14Ladda ned dokument2023[social]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2023-02-09Ladda ned dokument2023[kultur-]
Miljö och byggnämnden2023-02-07Ladda ned dokument2023[miljö och bygg]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2023-01-26Ladda ned dokument2023[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2023-01-26Ladda ned dokument2023[samhällsbygg]
Överförmyndarnämnden2023-01-25Ladda ned dokument2023[överförmyndarnämnden]
Kommunrevisionen2023-01-24Ladda ned dokument2023[kommunrevisionen, protokoll]
Socialnämnden2023-01-10Ladda ned dokument2023[socialnämnden]
Kommunrevisionen2023-01-10Ladda ned dokument2023[kommunrevisionen]
Kommunrevisionen2023-01-10Ladda ned dokument2023[kommunrevisionen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-12-16Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2022-12-16Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2022-12-14Ladda ned dokument2022[överförmyndarnämnden]
e-nämnden2022-12-14Ladda ned dokument2022[Norrbottens e-nämnd, december 2022, signerat protokoll]
Kommunfullmäktige2022-12-12Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-12-07Ladda ned dokument2022[kultur]
Miljö och byggnämnden2022-12-06Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-11-29Ladda ned dokument2022[samhällsbygg]
Kommunstyrelsen2022-11-28Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Socialnämnden2022-11-25Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-11-24Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-11-22Ladda ned dokument2022[kultur]
Budgetberedning2022-11-22Ladda ned dokument2022[budget, mål, uppdrag, strategisk plan, framgångsfaktorer, budgetberedning]
Kommunfullmäktige2022-11-21Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2022-11-16Ladda ned dokument2022[Överförymdarnämnden]
Kommunstyrelsen2022-11-14Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-11-02Ladda ned dokument2022[kfu]
Miljö och byggnämnden2022-11-01Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2022-10-28Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-10-27Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Valnämnden2022-10-20Ladda ned dokument2022[sammanträde, valnämnden]
Överförmyndarnämnden2022-10-19Ladda ned dokument2022[överförmyndarnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-10-18Ladda ned dokument2022[samhällsbyggnad]
Kommunfullmäktige2022-10-17Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
e-nämnden2022-10-12Ladda ned dokument2022[e-nämnden, protokoll, signerat, oktober 2022]
Kommunstyrelsen2022-10-03Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Socialnämnden2022-09-30Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-09-15Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-09-14Ladda ned dokument2022[kfu]
Överförmyndarnämnden2022-09-14Ladda ned dokument2022[överförmyndarnämnden]
Valnämnden2022-09-14Ladda ned dokument2022[sammanträdesprotokoll, valnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-09-13Ladda ned dokument2022[samhällsbyggnad]
Miljö och byggnämnden2022-09-06Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2022-09-02Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2022-08-22Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Valnämnden2022-08-19Ladda ned dokument2022[protokoll, valnämnd]
Kommunstyrelsen2022-08-15Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-08-08Ladda ned dokument2022[kultur]
Kommunrevisionen2022-08-03Ladda ned dokument2022[kommunrevisionen]
e-nämnden2022-06-22Ladda ned dokument2022[e-nämnden, sammanträdesprotokoll]
Kommunfullmäktige2022-06-20Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-06-16Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2022-06-16Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-06-15Ladda ned dokument2022[kfu]
Miljö och byggnämnden2022-06-14Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Kommunrevisionen2022-06-14Ladda ned dokument2022[kommunrevisionen]
Kommunstyrelsen2022-06-13Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-06-07Ladda ned dokument2022[samhällsbyggnad]
Budgetberedning2022-06-07Ladda ned dokument2022[budget, mål, vision, ramar, strategisk plan, ägardirektiv]
Valnämnden2022-06-03Ladda ned dokument2022[valnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-05-25Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunfullmäktige2022-05-23Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Socialnämnden2022-05-20Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Kommunstyrelsen2022-05-16Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Överförmyndarnämnden2022-05-11Ladda ned dokument2022[2022, protokoll, Överförmyndarnämnden i maj, Fortet, Politiskt sammanträde]
Socialnämnden2022-04-29Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-04-28Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-04-27Ladda ned dokument2022[kfu]
Miljö och byggnämnden2022-04-26Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Kommunrevisionen2022-04-25Ladda ned dokument2022[kommunrevisionen]
Budgetberedning2022-04-21Ladda ned dokument2022[budget, mål, vision, utvecklingsområden]
Kommunfullmäktige2022-04-20Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-04-19Ladda ned dokument2022[samhällsbygg]
Valnämnden2022-04-07Ladda ned dokument2022[valnämnd]
Överförmyndarnämnden2022-04-06Ladda ned dokument2022[2022, april, Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet i april]
Kommunstyrelsen2022-04-04Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Socialnämnden2022-03-25Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-03-25Ladda ned dokument2022[Röda Rummet, Kvarteret Bocken, Luleå, Samordningsförbundet Södra - Norrbottens styrelse, Bevisanslag]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-03-24Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildning]
Kommunrevisionen2022-03-22Ladda ned dokument2022[kommunrevisionen]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-03-15Ladda ned dokument2022[sam]
Miljö och byggnämnden2022-03-08Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Överförmyndarnämnden2022-03-02Ladda ned dokument2022[Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet i mars, politiskt sammanträde, KS- salen]
Valnämnden2022-02-25Ladda ned dokument2022[valnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-02-24Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-02-24Ladda ned dokument2022[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunfullmäktige2022-02-21Ladda ned dokument2022[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2022-02-14Ladda ned dokument2022[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2022-02-09Ladda ned dokument2022[kfu]
Miljö och byggnämnden2022-02-08Ladda ned dokument2022[miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2022-02-04Ladda ned dokument2022[socialnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2022-02-01Ladda ned dokument2022[samhällsbyggnad]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2022-01-27Ladda ned dokument2022[Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Överförmyndarnämnden2022-01-26Ladda ned dokument2022[överförmyndarnämndens, Sammanträdesprotokoll överförmyndarnämnden 2022-01-26, januari 2002]
Valnämnden2022-01-21Ladda ned dokument2022[valnämnd]
Socialnämnden2021-12-21Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-12-16Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
e-nämnden2021-12-16Ladda ned dokument2021[Protokoll e-nämnden 2021-12-16 med bilagor, Norrbottens e-nämnd, december 2021]
Överförmyndarnämnden2021-12-15Ladda ned dokument2021[Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-12-15, Överförmyndarnämden, december 2021]
Kommunfullmäktige2021-12-13Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-12-08Ladda ned dokument2021[kfu]
Miljö och byggnämnden2021-12-07Ladda ned dokument2021[miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2021-12-06Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Kommunfullmäktige2021-12-05Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-11-30Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnad]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-11-25Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2021-11-23Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2021-11-22Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Valnämnden2021-11-18Ladda ned dokument2021[sammanträde, valnämnd]
Överförmyndarnämnden2021-11-17Ladda ned dokument2021[öfn, överförmyndarnämnden, 17 november 2021]
Kommunstyrelsen2021-11-15Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-11-03Ladda ned dokument2021[kfu]
Miljö och byggnämnden2021-11-02Ladda ned dokument2021[miljö- och byggnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-10-28Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2021-10-26Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2021-10-20Ladda ned dokument2021[ÖFN - sammanträdesprotokoll 2021-10-20, politiskt möte, Bodens kommun]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-10-19Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnad]
Kommunfullmäktige2021-10-11Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Socialnämnden2021-09-28Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Kommunstyrelsen2021-09-27Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
e-nämnden2021-09-17Ladda ned dokument2021[e-nämnd, Protokoll e-nämnden 20210917 signerat, Microsoft Teams]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-09-16Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Överförmyndarnämnden2021-09-15Ladda ned dokument2021[överförmyndarnämnden, Överförmyndarnämndens sammaträdesprotokoll 2021-09-15, politist sammanträde]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-09-14Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnad]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-09-14Ladda ned dokument2021[kfu]
Miljö och byggnämnden2021-09-07Ladda ned dokument2021[miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2021-08-31Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2021-08-25Ladda ned dokument2021[Överförmyndarnämnden i augusti 2021 - justerat protokoll, politiskt sammanträde, Stadshuset Boden]
Kommunstyrelsen2021-08-23Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Kommunfullmäktige2021-06-21Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2021-06-18Ladda ned dokument2021[Överförmyndarnämnden i juni 2021, justerat protokoll, politiskt sammanträde]
e-nämnden2021-06-18Ladda ned dokument2021[2021, bilagor, juni, justerat, protokoll, teams, E- nämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-06-16Ladda ned dokument2021[kfu]
Socialnämnden2021-06-15Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-06-15Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Miljö och byggnämnden2021-06-15Ladda ned dokument2021[miljö- och bygg]
Kommunstyrelsen2021-06-14Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-06-08Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnadsnämnden]
Budgetberedning2021-06-07Ladda ned dokument2021[strategisk plan]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-05-27Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2021-05-25Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2021-05-24Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2021-05-17Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Överförmyndarnämnden2021-05-11Ladda ned dokument2021[Justerat protokoll - Överförmyndarnämnden i maj, politiskt sammanträde, justerat protokoll, överförmyndarnämnden i maj]
Valnämnden2021-05-06Ladda ned dokument2021[valnämnden, 2021-05-06]
Miljö och byggnämnden2021-05-04Ladda ned dokument2021[byggnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-04-29Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Socialnämnden2021-04-27Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-04-21Ladda ned dokument2021[Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-04-20Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnad]
Kommunfullmäktige2021-04-12Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2021-04-07Ladda ned dokument2021[boden, sammanträde, stadshuset, Överförmyndarnämnden i april, Plan 4]
Socialnämnden2021-03-30Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Kommunstyrelsen2021-03-29Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-03-25Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Valnämnden2021-03-23Ladda ned dokument2021[valnämnden]
e-nämnden2021-03-16Ladda ned dokument2021[Norrbottens e-nämnd, mars 2021]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-03-11Ladda ned dokument2021[samhällsbyggnad]
Överförmyndarnämnden2021-03-04Ladda ned dokument2021[öfn, överförmyndarnämnden i mars, 3 mars]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-02-25Ladda ned dokument2021[Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
Kommunfullmäktige2021-02-22Ladda ned dokument2021[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2021-02-15Ladda ned dokument2021[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2021-02-10Ladda ned dokument2021[kallelse, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2021-02-09Ladda ned dokument2021[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2021-02-02Ladda ned dokument2021[socialnämnd]
Samhällsbyggnadsnämnden2021-02-02Ladda ned dokument2021[Samhällsbyggnadsnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2021-01-28Ladda ned dokument2021[arbetsmarknads- och utbildningsnämnden]
e-nämnden2021-01-28Ladda ned dokument2021[Protokoll - Norrbottens e-nämnd i januari 2021]
Överförmyndarnämnden2021-01-27Ladda ned dokument2021[sammanträde, överförmyndarnämnden, januari 2021, politiskt möte]
Överförmyndarnämnden2020-12-22Ladda ned dokument2020[2020, teams, överförmyndarnämnden i december, stadshuset, plan 2]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-12-17Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-12-17]
Socialnämnden2020-12-17Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Överförmyndarnämnden2020-12-16Ladda ned dokument2020[2020, teams, Överförmyndarnämnden i december, Stadshuset, Plan 2]
Kommunfullmäktige2020-12-14Ladda ned dokument2020[ärendeförteckning]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-12-09Ladda ned dokument2020[2020-12-09, kfu, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2020-12-08Ladda ned dokument2020[miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2020-12-07Ladda ned dokument2020[ärendeförteckning]
Fastighetsnämnden2020-12-02Ladda ned dokument2020[fastigheter, fastighetsnämnden, nämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-11-26Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-11-26]
Socialnämnden2020-11-24Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2020-11-20Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2020-11-18Ladda ned dokument2020[teams, Överförmyndarnämnden i november 2020, Anslaget protokoll]
Kommunstyrelsen2020-11-09Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ärendeförteckning]
e-nämnden2020-11-05Ladda ned dokument2020[teams, Protokoll e-nämnden 20201105, Norrbottens e-nämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-11-04Ladda ned dokument2020[kfu, sammanträde, 2020-11-04, kultur-, fritids- och ungdomsnämnd]
Miljö och byggnämnden2020-11-03Ladda ned dokument2020[byggnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2020-10-27Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-10-22Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-10-22]
Överförmyndarnämnden2020-10-21Ladda ned dokument2020[Justerat protokoll ÖFN oktober 2020]
Kommunfullmäktige2020-10-12Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige]
Socialnämnden2020-09-29Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Kommunstyrelsen2020-09-28Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen]
Kommunstyrelsen2020-09-24Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen]
Kommunstyrelsen2020-09-24Ladda ned dokument2020[kommunstyrelse, protokoll, sammanträdesprotokoll, 2020-09-24]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-09-23Ladda ned dokument2020[2020-09-23, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-09-17Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-09-17]
Fastighetsnämnden2020-09-16Ladda ned dokument2020[fastigheter, fastighetsnämnden, nämnd]
Överförmyndarnämnden2020-09-16Ladda ned dokument2020[Överförmyndarnämndens protokoll]
e-nämnden2020-09-16Ladda ned dokument2020[e-nämnden, Sammanträdesprotokoll e-nämnden 20200916 med bilagor, September 2020]
Miljö och byggnämnden2020-09-08Ladda ned dokument2020[miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2020-08-25Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
e-nämnden2020-06-24Ladda ned dokument2020[Protokoll e-nämnden 20200624 med bilagor, Norrbottens e-nämnd, 24 juni]
Fastighetsnämnden2020-06-18Ladda ned dokument2020[extra, fastigheter, fastighetsnämnden]
Överförmyndarnämnden2020-06-18Ladda ned dokument2020[överförmyndarnämndens protokoll, protokoll överförmyndarnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-06-16Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-06-16]
Miljö och byggnämnden2020-06-16Ladda ned dokument2020[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2020-06-16Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2020-06-15Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-06-10Ladda ned dokument2020[2020-06-10, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Kommunstyrelsen2020-06-08Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen]
Budgetberedning2020-06-01Ladda ned dokument2020[protokoll, strategisk, strategisk plan]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-05-28Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-05-28.]
Socialnämnden2020-05-26Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Kommunrevisionen2020-05-26Ladda ned dokument2020[kommunrevisionen, protokoll, 2020-05-26]
Kommunfullmäktige2020-05-18Ladda ned dokument2020[Kommunfulmäktige]
Överförmyndarnämnden2020-05-14Ladda ned dokument2020[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2020-05-11Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen]
Socialnämnden2020-04-28Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Miljö och byggnämnden2020-04-28Ladda ned dokument2020[byggnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2020-04-28Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-04-23Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-04-23]
Fastighetsnämnden2020-04-22Ladda ned dokument2020[fastigheter, fastighetsnämnden, sammanträde]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-04-22Ladda ned dokument2020[2020-04-22, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Överförmyndarnämnden2020-04-15Ladda ned dokument2020[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunfullmäktige2020-04-07Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige]
Kommunrevisionen2020-04-01Ladda ned dokument2020[kommunrevisionen, protokoll]
Socialnämnden2020-03-31Ladda ned dokument2020[socialförvaltiningen, socialnämnd]
Socialnämnden2020-03-31Ladda ned dokument2020[socialförvaltiningen, socialnämnd]
Kommunstyrelsen2020-03-30Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen, Extra sammanträde]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-03-26Ladda ned dokument2020[kallelse utbildningsnämnd 2020-03-26]
Kommunstyrelsen2020-03-23Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen]
e-nämnden2020-03-11Ladda ned dokument2020[Protokoll 2020-03-11 med bilagor, E-nämnden, skype]
Miljö och byggnämnden2020-03-10Ladda ned dokument2020[byggnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-02-27Ladda ned dokument2020[Kallelse utbildningsnämnd 2020-02-27]
Socialnämnden2020-02-25Ladda ned dokument2020[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2020-02-24Ladda ned dokument2020[kommunfullmäktige, sammanträde]
Kommunrevisionen2020-02-18Ladda ned dokument2020[kommunrevisionen]
Kommunstyrelsen2020-02-17Ladda ned dokument2020[kommunstyrelsen, sammanträde]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2020-02-12Ladda ned dokument2020[2020-02-12, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Fastighetsnämnden2020-02-05Ladda ned dokument2020[fastigheter, fastighetsnämnden, nämnd]
Överförmyndarnämnden2020-02-05Ladda ned dokument2020[Överförmyndarnämndens protokoll]
Miljö och byggnämnden2020-02-04Ladda ned dokument2020[byggnadsnämnd, miljö- och byggnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2020-01-30Ladda ned dokument2020[kallelse utbildningsnämnd 2020-01-30]
Socialnämnden2020-01-28Ladda ned dokument2020[socialnämnd]
Kommunrevisionen2020-01-08Ladda ned dokument2020[kommunrevisionen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-12-19Ladda ned dokument2019[kallelse utbildningsnämnd 2019-12-19]
Socialnämnden2019-12-19Ladda ned dokument2019[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2019-12-16Ladda ned dokument2019[fullmäktige, kommunfullmäktige, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2019-12-12Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-12-11Ladda ned dokument2019[2019-12-11, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-12-10Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2019-12-09Ladda ned dokument2019[kommunstyrelse, sammanträde]
Fastighetsnämnden2019-12-04Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, möte]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-11-28Ladda ned dokument2019[kallelse utbildningsnämnd 2019-11-28]
Socialnämnden2019-11-26Ladda ned dokument2019[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2019-11-18Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige]
Överförmyndarnämnden2019-11-14Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-11-11Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-11-06Ladda ned dokument2019[2019-11-06, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-11-05Ladda ned dokument2019[miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2019-10-29Ladda ned dokument2019[socialnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-10-22Ladda ned dokument2019[centralskolan, utbildningsnämnden, oktober 2019]
Överförmyndarnämnden2019-10-15Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunfullmäktige2019-10-14Ladda ned dokument2019[Dagordning till kommunstyrelsen 2019-09-30 och kommunfullmäktige 2019-10-14, Kommunfullmäktige oktober 2019]
Överförmyndarnämnden2019-10-02Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-09-30Ladda ned dokument2019[dagordning till kommunstyrelsen 2019-09-30 och kommunfullmäktige 2019-10-14, Kommunstyrelsen september]
Socialnämnden2019-09-24Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-09-19Ladda ned dokument2019[Kallelse utbildningsnämnd 2019-09-19]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-09-18Ladda ned dokument2019[2019-09-18, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Fastighetsnämnden2019-09-18Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, nämnd]
Överförmyndarnämnden2019-09-17Ladda ned dokument2019[överförmyndarnämndens protokoll, protokoll överförmyndarnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-09-10Ladda ned dokument2019[byggnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Valnämnden2019-09-02Ladda ned dokument2019[valnämnden]
Socialnämnden2019-08-27Ladda ned dokument2019[socialnämnd]
Kommunfullmäktige2019-06-28Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-06-27Ladda ned dokument2019[2019, juni, protokoll, utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-06-18Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-06-18Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-06-12Ladda ned dokument2019[2019-06-12, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Överförmyndarnämnden2019-06-12Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-06-10Ladda ned dokument2019[nstyr]
Budgetberedning2019-06-03Ladda ned dokument2019[budget, protokoll, strategisk plan]
Valnämnden2019-05-29Ladda ned dokument2019[valnämnden, 2019-05-29]
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2019-05-27Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige, sammanträde]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-05-23Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd, datum, 2019-05-23]
Fastighetsnämnden2019-05-22Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, möte]
Överförmyndarnämnden2019-05-16Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-05-13Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, sammanträde]
Valnämnden2019-05-06Ladda ned dokument2019[valnämnd]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-04-25Ladda ned dokument2019[utbildningsnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-04-24Ladda ned dokument2019[2019-04-24, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Socialnämnden2019-04-23Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-04-23Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, Miljö- och byggnämnden]
Kommunrevisionen2019-04-16Ladda ned dokument2019[kommunrevisionen]
Fastighetsnämnden2019-04-15Ladda ned dokument2019[fastighet, fastighetsnämnden, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2019-04-11Ladda ned dokument2019[sammanträde, överförmyndarnämnden]
Kommunfullmäktige2019-04-10Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2019-04-01Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, extra sammanträde]
Socialnämnden2019-03-26Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Socialnämnden2019-03-26Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunstyrelsen2019-03-25Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, Ärendeförteckning]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-03-21Ladda ned dokument2019[2019, mars, utbildningsnämndens protokoll]
Valnämnden2019-03-18Ladda ned dokument2019[2019-03-18, sammanträdesdatum, valnämnd]
Överförmyndarnämnden2019-03-13Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Miljö och byggnämnden2019-03-12Ladda ned dokument2019[Miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2019-02-26Ladda ned dokument2019[soci]
Kommunfullmäktige2019-02-25Ladda ned dokument2019[Fullmäktige i februari 2019]
Kommunstyrelsen2019-02-21Ladda ned dokument2019[KS februari 2019]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-02-21Ladda ned dokument2019[protokoll, Utbildningsnämden]
Kommunrevisionen2019-02-19Ladda ned dokument2019[protokoll, kommunrevisionen, 2019-02-19]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-02-13Ladda ned dokument2019[2019-02-13, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Valnämnden2019-02-11Ladda ned dokument2019[sammanträdesdatum, valnämnden]
Fastighetsnämnden2019-02-06Ladda ned dokument2019[fastigheter, nämnder, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2019-02-05Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnden]
Kommunstyrelsens arbetsutskott2019-02-04Ladda ned dokument2019[2019, KS AU, februari]
Överförmyndarnämnden2019-02-01Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-01-31Ladda ned dokument2019[utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-01-29Ladda ned dokument2019[soc]
Valnämnden2019-01-14Ladda ned dokument2019[Valnämnden januari 2019, KS- salen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2019-01-10Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-01-08Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2018-12-17Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2018-12-14Ladda ned dokument2018[överförmyndarnämnden protokoll, Överförmyndarnämnden sammanträde]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[Utbildningsnämndens sammanträde december]
Socialnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[socialförvaltningen, socialnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-12-12Ladda ned dokument2018[2018-12-12, dagordning, kallelse, kfu]
Miljö och byggnämnden2018-12-11Ladda ned dokument2018[miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2018-12-10Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen]
Fastighetsnämnden2018-12-05Ladda ned dokument2018[förvaltning, sammanträden]
Socialnämnden2018-11-27Ladda ned dokument2018[Socialnämnden november 2018]
Kommunstyrelsen2018-11-26Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen, Extra sammanträden, Kommunstyrelsesalen]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2018-11-22Ladda ned dokument2018[sammanträdesdatum november 2018]
Kommunfullmäktige2018-11-19Ladda ned dokument2018[fullmäktige, sammanträde, november 2018]
Överförmyndarnämnden2018-11-16Ladda ned dokument2018[överförmyndarnämnden protokoll, Överförmyndarnämnden sammanträde]
Kommunstyrelsen2018-11-13Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen, sammanträde]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-11-07Ladda ned dokument2018[2018-11-07, dagordning, kallelse, kfu]
Miljö och byggnämnden2018-11-06Ladda ned dokument2018[miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2018-10-30Ladda ned dokument2018[socialnämnden]
Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden2018-10-25Ladda ned dokument2018[utbildningsnämndens protokoll 2018-10-25]
Kommunfullmäktige2018-10-15Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, oktober 2018]
Kommunstyrelsen2018-10-01Ladda ned dokument2018[Ks 2018-10-01 Protokoll]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-09-26Ladda ned dokument2018[kfu, protokoll, kallelse, dagordning, 2018-09-26]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-06-13Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-04-25Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-02-14Ladda ned dokument2018[sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-01-18Ladda ned dokument2018[kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]