Till innehållet på sidan

Sammanträdesdagar:

Fullmäktige:


kl
ÄrendeförteckningExtern länk

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

2019-09-18
2019-09-18 kl 13:30

Centralskolans sammanträdesrum

ÄrendeförteckningExtern länk

Arkiverade protokoll

Arkiverade protokoll är de politiska beslut som varit anslagna, legat för offentligt för allmän beskådan. De har varit möjliga att överklaga och efter överklagningstiden tas anslaget protokoll ner och flyttas till i ett arkiv för protokoll så du kan läsa vilka beslut som tagits och vad våra folkvalda tagit upp.


NämndAnslagetBilagorTaggar
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Socialnämnden2019-05-28Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2019-05-27Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige, sammanträde]
Utbildningsnämnden2019-05-23Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd, datum, 2019-05-23]
Fastighetsnämnden2019-05-22Ladda ned dokument2019[fastigheter, fastighetsnämnden, möte]
Överförmyndarnämnden2019-05-16Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Kommunstyrelsen2019-05-13Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, sammanträde]
Valnämnden2019-05-06Ladda ned dokument2019[valnämnd]
Utbildningsnämnden2019-04-25Ladda ned dokument2019[utbildningsnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-04-24Ladda ned dokument2019[2019-04-24, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Socialnämnden2019-04-23Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Miljö och byggnämnden2019-04-23Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, Miljö- och byggnämnden]
Kommunrevisionen2019-04-16Ladda ned dokument2019[kommunrevisionen]
Fastighetsnämnden2019-04-15Ladda ned dokument2019[fastighet, fastighetsnämnden, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2019-04-11Ladda ned dokument2019[sammanträde, överförmyndarnämnden]
Kommunfullmäktige2019-04-10Ladda ned dokument2019[kommunfullmäktige]
Kommunstyrelsen2019-04-01Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, extra sammanträde]
Socialnämnden2019-03-26Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Socialnämnden2019-03-26Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunstyrelsen2019-03-25Ladda ned dokument2019[kommunstyrelsen, Ärendeförteckning]
Utbildningsnämnden2019-03-21Ladda ned dokument2019[2019, mars, utbildningsnämndens protokoll]
Valnämnden2019-03-18Ladda ned dokument2019[2019-03-18, sammanträdesdatum, valnämnd]
Överförmyndarnämnden2019-03-13Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Miljö och byggnämnden2019-03-12Ladda ned dokument2019[Miljö- och byggnämnden]
Socialnämnden2019-02-26Ladda ned dokument2019[soci]
Kommunfullmäktige2019-02-25Ladda ned dokument2019[Fullmäktige i februari 2019]
Kommunstyrelsen2019-02-21Ladda ned dokument2019[KS februari 2019]
Utbildningsnämnden2019-02-21Ladda ned dokument2019[protokoll, Utbildningsnämden]
Kommunrevisionen2019-02-19Ladda ned dokument2019[protokoll, kommunrevisionen, 2019-02-19]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2019-02-13Ladda ned dokument2019[2019-02-13, kfu, sammanträde, fritids- och ungdomsnämnden]
Valnämnden2019-02-11Ladda ned dokument2019[sammanträdesdatum, valnämnden]
Fastighetsnämnden2019-02-06Ladda ned dokument2019[fastigheter, nämnder, sammanträde]
Miljö och byggnämnden2019-02-05Ladda ned dokument2019[byggnadsnämnd, miljönämnd, miljö- och byggnämnden]
Kommunstyrelsens arbetsutskott2019-02-04Ladda ned dokument2019[2019, KS AU, februari]
Överförmyndarnämnden2019-02-01Ladda ned dokument2019[Överförmyndarnämndens protokoll]
Utbildningsnämnden2019-01-31Ladda ned dokument2019[utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-01-29Ladda ned dokument2019[soc]
Valnämnden2019-01-14Ladda ned dokument2019[Valnämnden januari 2019, KS- salen]
Utbildningsnämnden2019-01-10Ladda ned dokument2019[protokoll, utbildningsnämnd]
Socialnämnden2019-01-08Ladda ned dokument2019[socialnämnden]
Kommunfullmäktige2018-12-17Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, sammanträde]
Överförmyndarnämnden2018-12-14Ladda ned dokument2018[överförmyndarnämnden protokoll, Överförmyndarnämnden sammanträde]
Utbildningsnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[Utbildningsnämndens sammanträde december]
Socialnämnden2018-12-13Ladda ned dokument2018[socialförvaltningen, socialnämnd]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-12-12Ladda ned dokument2018[2018-12-12, dagordning, kallelse, kfu]
Miljö och byggnämnden2018-12-11Ladda ned dokument2018[miljö- och byggnämnd]
Kommunstyrelsen2018-12-10Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen]
Fastighetsnämnden2018-12-05Ladda ned dokument2018[förvaltning, sammanträden]
Socialnämnden2018-11-27Ladda ned dokument2018[Socialnämnden november 2018]
Kommunstyrelsen2018-11-26Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen, Extra sammanträden, Kommunstyrelsesalen]
Utbildningsnämnden2018-11-22Ladda ned dokument2018[sammanträdesdatum november 2018]
Kommunfullmäktige2018-11-19Ladda ned dokument2018[fullmäktige, sammanträde, november 2018]
Överförmyndarnämnden2018-11-16Ladda ned dokument2018[överförmyndarnämnden protokoll, Överförmyndarnämnden sammanträde]
Kommunstyrelsen2018-11-13Ladda ned dokument2018[kommunstyrelsen, sammanträde]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-11-07Ladda ned dokument2018[2018-11-07, dagordning, kallelse, kfu]
Miljö och byggnämnden2018-11-06Ladda ned dokument2018[miljö- och byggnämnd]
Socialnämnden2018-10-30Ladda ned dokument2018[socialnämnden]
Utbildningsnämnden2018-10-25Ladda ned dokument2018[utbildningsnämndens protokoll 2018-10-25]
Kommunfullmäktige2018-10-15Ladda ned dokument2018[kommunfullmäktige, oktober 2018]
Kommunstyrelsen2018-10-01Ladda ned dokument2018[Ks 2018-10-01 Protokoll]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-09-26Ladda ned dokument2018[kfu, protokoll, kallelse, dagordning, 2018-09-26]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-06-13Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-04-25Ladda ned dokument2018[protokoll, sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-02-14Ladda ned dokument2018[sammanträden, kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden2018-01-18Ladda ned dokument2018[kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, fritids- och ungdomsnämnden]