Senast uppdaterad: 07/24/2017
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Du får läsa nästan allt hos en kommun


Det är viktigt att alla får läsa det
som finns hos kommunen.
Det betyder att alla kan ta reda på
vad som händer och vad kommunen bestämmer.

Alla kan också se hur politikerna
och tjänstemännen sköter sitt arbete.

Det kallas offentlighetsprincipen.
 

Vad är en allmän handling?
Ett papper som det står skrivet något på
kallas handling.

Men e-post, en ljudinspelning eller en videofilm
kan också vara en handling.
Handlingar som finns hos kommunen
heter allmänna handlingar.
 

Det här får du läsa
Alla får läsa nästan alla allmänna handlingar.

Det betyder till exempel
att om du skriver ett brev till kommunen
kan andra läsa brevet hos kommunen.
 
Journalister från tidningar, radio och TV
kan också läsa kommunens handlingar.
Sedan kan de göra nyheter av det.
  

Det här får du inte läsa
Du får till exempel inte läsa handlingar där det
står någonting om en människas sjukdom
eller pengar.

Du får inte ta med dig handlingarna hem
Du får läsa handlingarna hos kommunen.
Du kan också skriva av handlingarna
eller be att få kopior och ta med dig hem.

Du behöver inte berätta vem du är
Du behöver inte heller berätta
varför du vill ha handlingarna.
 
Om du inte får läsa en handling hos kommunen
kan du klaga.
Då ber du om ett papper där det står
att kommunen inte låtit dig läsa handlingen.
Sen skriver du till Kammarrätten
och överklagar beslutet.

Vill veta mera om offentlighetsprincipen
kan du ringa kommunens jurist Daniel Bergh.

Han finns på telefonnummer 0921-621 01 eller
e-postadressen daniel.bergh@boden.se

Genvägen