Senast uppdaterad: 03/25/2014
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tidningar


Exempel på papper
Exempel på papper och tidningar
som du kan lämna på en återvinningsstation.

Mycket av ditt papper ska du lämna till återvinning. 

Bor du i villa eller om ditt soprum saknar
soptunna för papper ska du lämna pappret
till en återvinningsstation.

Exempel på papper
Dagstidningar
Veckotidningar
Reklam
Datapapper
Kataloger

Vilket papper får du inte lämna
på återvinningsstation?

Kuvert och böcker ska du lägga hemma bland brännbara sopor. 

Här nedanför finns en länk till en sida där du kan
läsa var återvinningsstationerna i Boden finns.

Sidan öppnas i ett nytt fönster och är inte lättläst.
Vill du komma tillbaka till denna sida
stänger du bara det nya fönstret.

Här finns Bodens återvinningsstationer. Ej lättläst  Öppnas i nytt fönster


Genvägen