Senast uppdaterad: 03/03/2014
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anmälan om barn far illa


Om du tror att ett barn blir dåligt behandlat
kan du ringa eller skriva
till oss på kommunen.
Om du ringer till oss ställer vi frågor till dig.

Om du vill vara anonym
ska du inte tala om vad du heter.
Vet vi ditt namn kan vi bli tvungna att tala om det
för den som blir anmäld.

Hur går en utredning till?
Om det behövs kan vi starta en utredning
när vi fått in en anmälan om att ett barn
blir dåligt behandlat.

Vi pratar då med barnet och barnets föräldrar.
Vi pratar också med andra människor
som har kontakt med barnet och familjen.

När vi är klara med utredningen bestämmer vi
vad som ska göras.

Vad är familjehem?
Det är sällan som vi tar barnet från sin familj.
Vi försöker hjälpa hela familjen
så att barnet kan bo kvar.
Men om det behövs får barnet flytta
till en annan familj som kallas familjehem.

Kontakta individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen når du
på telefonnummer 0921-627 00.
Du kan också skicka e-post till socialforvaltning@boden.se

Vill du besöka oss är adressen
Kyrkgatan 24, Stadshus B, plan 2.

Vi har öppet måndag till fredag
mellan klockan 8.00 och 17.00. 
Vi har stängt mellan klockan 12.00 och 13.00.

Mellan 15 maj och 15 september stänger vi
klockan 16.00.

Postadress:
Individ- och familjeomsorgen
Bodens kommun
961 86  BODEN


Genvägen