Senast uppdaterad: 03/07/2012
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

God man


Behöver du hjälp i det dagliga livet
för att du är sjuk eller har
funktionsnedsättning kan du få hjälp
av en god man eller förvaltare.

Vem kan få en god man?
Alla har inte rätt att få en god man eller förvaltare.
Det finns krav på att man behöver hjälpen
och att man inte kan få hjälpen på något annat sätt.

Det är frivilligt att ha god man.
Myndigheten tingsrätten beslutar om du ska få
en god man eller förvaltare och vad
den personen ska hjälpa dig med.

Du söker om god man eller förvaltare
direkt hos Luleå tingsrätt.
Skicka din ansökan till:

Luleå tingsrätt
Box 849, 971 26 LULEÅ.

Vill du veta mer kan du ringa kommunens
överförmyndarexpedition.
Dit ringer du på telefonnummer 0921-620 00.

Vi svarar i telefon måndag till fredag
mellan klockan 10.00 och 12.00.


Genvägen