Senast uppdaterad: 07/24/2017
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Unga är med och bestämmer


Unga människor i Boden
kan vara med och bestämma
om sådant de tycker är viktigt.

Bodens ungdomsråd
Det finns ett ungdomsråd i Boden.
Ungdomsrådet arbetar för att ungdomar i Boden
ska få vara med och påverka saker.
Saker som ungdomar tycker är viktiga.

Vill du veta mer?
Ring kommunen på telefonnummer 0921-623 10.

Bodens ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige är i november varje år.
Då lämnar ungdomar förslag till kommunen.
sedan lyssnar Bodens politiker på förslagen.

Förslagen ska göra det bättre för ungdomar i Boden.

Vill du veta mer?
Ring kommunen på telefonnummer 0921-623 10.

Ungdomsfullmäktige i Boden
I Bodens ungdomsfullmäktige
får unga vara med och bestämma.


Genvägen