Senast uppdaterad: 11/27/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Barn i behov av särskilt stöd


Bild på ett barn
En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling.
Det kan kommunen hjälpa till med.

Barn som behöver särskilt stöd
för sin utveckling kan få plats
i förskola.

Vill du veta veta mer?
Kontakta utbildningsförvaltningen
på telefon 0921-622 66 eller 0921-623 33.


Genvägen