Senast uppdaterad: 11/27/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vilken barnomsorg finns?


Om föräldrarna arbetar eller studerar
Föräldrar kan välja plats åt sitt barn i förskola 
om föräldrarna arbetar eller studerar.
Föräldrarna betalar avgift.

Om föräldrarna är arbetslösa
Barnet får plats i förskola 15 timmar per vecka.
Föräldrarna betalar avgift.

Om förälder är ledig för vård av syskon 
med barn mellan ett och tre år 
Barnet får plats i förskola 15 timmar per vecka.
Föräldrarna betalar avgift.

Allmän förskola för barn mellan
tre och fem år
Barnet får komma till allmän förskola
15 timmar per vecka.
Förskolechefen bestämmer vilka tider ditt barn
får komma till förskolan.

Allmän förskola är öppen
under skolans arbetsdagar.

Allmän förskola är stängd
under sommarlov, sportlov,
påsklov och jullov.

Plats i allmän förskola kostar ingenting. 

Vill du veta mer om Bodens förskolor?
Kontakta utbildningsförvaltningen
på telefon 0921-622 66 eller 0921-623 33.


Genvägen