Senast uppdaterad: 11/28/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Buss till skolan


Elever i förskoleklass och grundskola  
får skolskjuts från hemmet till skolan
om avståndet är längre än:

Två kilometer för elever i förskoleklass till skolår tre

Tre kilometer för elever i skolår fyra till sex

Fem kilometer för elever i skolår sju till nio 

Att åka skolskjuts kostar ingenting.

Skolskjuts vid växelvis boende
Med växelvis boende menas
att barnet bor hos både mamman och
pappan när föräldrarna inte bor tillsammans.

Barnet bor ungefär lika länge
hos båda föräldrarna.
Barnet kan då få skolskjuts från båda
föräldrarna till och från skolan.

Men du måste först skicka in
en skriftlig ansökan om skolskjuts.

Vill du veta veta mer?
Kontakta Ann-Katrin Johansson
på telefon 0921-622 13.


Genvägen