Senast uppdaterad: 02/17/2012
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gymnasiesärskola


Bodens gymnasieskola Björknäsgymnasiet
har också en gymnasiesärskola.
Där kan elever som behöver särskilt
stöd i skolan gå.

Alla elever på gymnsiesärskolan har
en egen studieplan.
Skolan anpassar studieplanen efter vad eleven
kan och behöver.

Gymnasiesärskolan har en egen kursplan.

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan?
Kontakta rektor Anders Vall
på telefon 0921-625 12.


Genvägen