Senast uppdaterad: 05/02/2013
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Våra sopor


Bild på sopbil och sophämtning
Kommunen hämtar dina sopor men det är viktigt
att du sorterar soporna rätt.

Bodens kommun tar hand om dina sopor.
Kommunen har bestämt
att vi ska försöka återvinna
så mycket som möjligt av alla sopor.

Det betyder att vi ska använda soporna
till ny energi som till exempel fjärrvärme.

För att soporna ska kunna återvinnas
måste de vara sorterade på rätt sätt.

På de här sidorna kan du läsa
hur du ska sortera dina sopor.
Klicka på rubrikerna till vänster
för att läsa mer.


Genvägen